Udomiteljstvo

Back to top
Printer-friendly version

Obrasci

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?   

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.   

Udomiteljska obitelj

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece

Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Na području Zagreba postoji potreba za udomiteljima djece svih navedenih kategorija.

Udomljavanje odraslih osoba

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem. Na području Zagreba je vrlo izražena potreba za svim navedenim kategorijama korisnika.

Osobe zainteresirane za udomiteljstvo

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

PREUZIMANJA

Popis dokumentacije

Obrazac zahtjeva

Obrazac – suglasnost članova obitelji

 

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Tim za udomiteljstvo

U Centru za socijalnu skrb Zagreb djeluju dva tima za udomiteljstvo. Locirani smo na adresi Kumičićeva 5 (polukat). 

Način kontakta:

- telefonom na navedene brojeve: 01/4550-220; 01/4550-671; 01/4550-813; 01/4550-849 (kućni 109, 110 i 220); 01/4550-926 ; mob. 098/1787-506; 098/9382-760;

- elektroničkom poštom:  zagreb@czss-zagreb.hr  (uz naznaku: za udomiteljstvo) ili udomiteljstvo@czss-zagreb.hr . Pošaljite nam upit i rado ćemo odgovoriti na svako pitanje

- osobni dolazak – molimo da telefonom zakažete  termin dolaska, kako biste izbjegli nepotrebno čekanje

Centar za socijalnu skrb Zagreb
tim za udomiteljstvo

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

PREUZIMANJA

Dodatne informacije

Postani udomitelj i ti - letak

Zakon o udomiteljstvu (N.N. 90/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu (N.N.78/12)

Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (N.N. 48/08)