Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Tijela podružnice

Centar za socijalnu skrb Zagreb predstavlja i zastupa ravnateljica, koja imenuje predstojnike podružnica. Predstojnik vodi podružnicu te organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti podružnice.

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima 12 podružnica koje djelomično prate teritorijalnu podjelu Grada Zagreba na gradske četvrti, a u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi:

 • Podružnica Črnomerec
 • Podružnica Donji Grad
 • Podružnica Dubrava
 • Podružnica Gornji Grad – Medveščak
 • Podružnica Maksimir
 • Podružnica Novi Zagreb
 • Podružnica Peščenica
 • Podružnica Sesvete
 • Podružnica Susedgrad
 • Podružnica Trešnjevka
 • Podružnica Trnje
 • Podružnica Obiteljski centar za Grad Zagreb
 • Podružnica Obiteljski centar za Zagrebačku županiju

Svaka podružnica i Sjedište imaju svoje Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici podružnice. Ono daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost podružnice, odnosno Centra utvrđenih zakonom i Statutom. Predsjednici Stručnih vijeća podružnica i Sjedišta čine Stručno vijeće CZSS-a Zagreb.

Stručno vijeće raspravlja i daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost podružnice, odnosno centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
 • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
 • godišnjem planu i programu rada podružnice
 • potrebi stručnog usavršavanja
 • drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb.