Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Podružnica Peščenica

Predstojnica Podružnice:
Vesna Drobac, dipl. soc. radnica
 
ULICE I TRGOVI:

pdfPEŠČENICA - ULICE I TRGOVI - PEŠČENICA - ŽITNJAK

Podružnica Peščenica, sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska 1, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Peščenica-Žitnjak i  jedna je od ukupno 13 podružnica javne ustanove Centar za socijalnu skrb Zagreb.
   
Nadležnost Podružnice u obavljanju poslova temeljem javnih ovlasti te drugih stručnih poslova  određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/2012), aktom o osnivanju i Statutom Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Prostorni uvjeti Podružnice: 

Poslovi se odvijaju na dvije lokacije i to na adresi Zapoljska 1 gdje je sjedište Podružnice  i na adresi  Kosorova 9  gdje prostor za rad koriste defektolozi i psiholozi
 
Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća jugoistočni dio grada Zagreba i samostalno naselje Ivanja Reka. Na sjeveroistoku je Slavonska avenija dijeli od gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Na istoku graniči s područjem Zagrebačke županije, na jugozapadu, na Savi, s Gradskom četvrti Novi Zagreb – istok, a na zapadu, na Heinzelovoj ulici, s Gradskom četvrti Trnje. Njezin sjeverozapadni, urbani dio – područje Peščenice – proteže se sve do Zvonimirove ulice i graniči s područjima Donjega grada i Maksimira.

Površina: 3525,5 ha (35,295 km2)

Stanovništvo (po prvim rezultatima popisa 2011.): ukupan broj 56.446 stanovnika, odnosno 59.061 popisanih osoba

ORGANIZACIJA PO ODJELIMA

PREDNJI URED:

 • Prijemni odjel:  2 socijalna radnika

STRAŽNJI URED:

 • organiziran je po teritorijalnom principu gdje u  svakom odjelu je jedan socijalni radnik kao voditelj slučaja nadležan za rad u dvije i više mjesnih odbora.

Odjel za novčane naknade:

 • 4 socijalna radnika  
 • 1 pravnik

Odjel za odrasle osobe:

 • 4 socijalna radnika  
 • 1 pravnik 
 • 1 psiholog s ½ radnog vremena 

Odjel za djecu, mlade i obitelj:

 • 6 socijalnih radnika 
 • 1½ psiholog 
 • 2 socijalna pedagoga
 • 1 defektolog
 • 1 pravnik

SURADNJA S DRUGIM SLUŽBAMA, USTANOVAMA, UDRUGAMA

U okviru lokalne zajednice stručni radnici podružnice surađuju sa svim subjektima važnim za zajednički rad i dobrobit korisnika kroz članstvo u radnoj skupini Vijeća za prevenciju Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, partnerstva s Udrugama civilnog društva kao i suradnju sa svim tijelima i ustanovama temeljem zakona, a u obrazovnom dijelu stručnu praksu kao i znanstveno istraživački rad obavlja se u suradnji sa srodnim visokoškolskim ustanovama. 

Suradnja sa:

 • Predškolskim ustanovama i  Gradskim uredom za obrazovanje -  vezano uz upis djece i oslobađanje ili smanjenje troškova boravka.
 • Osnovnim školama - redovita suradnja uz zajedničke sastanke  ( za jedno ili više djece) vezano uz proces sazrijevanja i socijalizacije djece kao i  suradnje roditelja pri čemu su važne informacija o uočenim poteškoćama djeteta koje mogu implicirati i poteškoće u obiteljskih  odnosima.
 • Patronažnom službom - vezano uz zaštitu osoba starije životne dobi, kao i novorođenčadi  kod suspektnih obiteljskih situacija.
 • Domom za starije osobe Peščenica - u pogledu realizacije hitnih privremenih ili stalnih smještaja, kao i u prijenosu informacija vezanih uz skrb o starim osobama u obitelji i lokalnoj zajednici kroz programe
 • Gerontološkog centra.  Socijalna radnica podružnice je član Komisije za prijem.
 • IV Policijskom postajom u slučajevima  vezanim za zajednički djelokrug rada: nasilja u obitelji, međuvršnjačkih sukoba i nasilja, zaticanju djece i mlt.  bez nadzora odraslih osoba i bez znanja roditelja, zanemarivanja i zlostavljanja, djece i maloljetnih osoba počinitelja prekršaja i kaznenih djela, zaštite bolesnih, starijih i nemoćnih osoba…
 • Udrugom  za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja – u rad koje se  povremeno uključuju stručni radnici
 • Odgojno savjetovalište ERF-a – gdje se u savjetovališni proces upućuju djeca i roditelji, a provodi se i posebna obveza upućivanja u savjetovalište.

Kontakt:

Adresa:
Zapoljska 1 Zagreb

Telefoni:
prijemni odjel
01/6100-212

prijemni odjel (azilanti)
01/6100-331

Odjel odraslih - pravnik
01/6100-222

Odjel obitelji - pravnik
01/6100-222

Fax:
01/2318-797

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


IZDVOJENA JEDINICA KOSOROVA

Adresa:
Kosorova 11 Zagreb

Telefoni:
PUP socijalni pedagozi i soc. radnik
01/2317-027

Psiholozi:
01/2395-535

Fax:
01/2318-797

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.