Obiteljski centar za Grad Zagreb

Predstojnica Podružnice:
Ivana Šešo, dipl. defektolog - socijalni pedagog 
 
RADNO VRIJEME: 

8.00 – 16.00 sati
Po dogovoru od 16.00 – 20.00 sati sve dane osim petka
Pauza: 11.30 – 12.00 sati

Usluge savjetovanja, obiteljske medijacije i grupni programi u potpunosti su besplatni.

TKO SMO

Sukladno čl. 276. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) danom stupanja na snagu navedenog Zakona, 01. 01. 2014. godine, prava i obveze postojećih obiteljskih centara preuzima centar za socijalnu skrb u sjedištu županije.
Obiteljski centar Grada Zagreba je s danom 01. 01. 2014. godine preuzeo Centar za socijalnu skrb Zagreb.

Stručni radnici  u PODRUŽNICI OBITELJSKI CENTAR ZA GRAD ZAGREB:

U Podružnici Obiteljski centar za Grad Zagreb zaposleno je:

 • predstojnica podružnice (dipl. defektolog-socijalni pedagog)
 • dva psihologa
 • dva socijalna radnika
 • tri socijalna pedagoga
 • sociolog (na radnom mjestu socijalnog radnika)
 • administrativni referent

Svi stručni djelatnici imaju dodatne edukacije iz psihoterapije, obiteljske medijacije te iz problematike razvoda, nasilja u društvu i obitelji, supervizije…

KAKO DO NAS

Sjedište Podružnice Obiteljski centar za Grad Zagreb nalazi se u  Preobraženskoj ulici 4, IV kat, u centru grada, u neposrednoj blizini Cvjetnoga trga.

Druge dvije lokacije su u naselju Borovje u Ulici grada Chicaga broj 13 i broj 17, odnosno u neposrednoj blizini mosta Mladosti (na sjevernoj strani) tik do Folnegovićevog naselja (tramvaj 6, 7 i 8, postaja Borovje ) - autobus kod Gradskog poglavarstva, linija 218.

ZAŠTO DO NAS

Korisnicima pružamo sljedeće usluge, u potpunosti besplatne:

 • individualno savjetovanje
 • bračno/partnersko savjetovanje
 • obiteljsko savjetovanje
 • roditeljsko savjetovanje
 • obiteljska medijacija
 • edukativni programi (grupni rad)
 • supervizija psihosocijalnog rada

MISIJA

Misija je Podružnice Obiteljski centar za Grad Zagreb savjetodavnim, edukativnim i preventivnim programima i aktivnostima promicati ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utjecati na podizanje kvalitete života u obitelji poboljšavajući komunikaciju među članovima obitelji, olakšavajući odrastanje, pomažući u organiziranju obiteljskog života.

SAZNAJTE VIŠE - ČITAJTE BROŠURE NAŠE PODRUŽNICE OBITELJSKI CENTAR

Obiteljska atmosfera
Igra i dijete, dijete i igra
Mladi i ovisnosti
Kako odgojiti tolerantnog tinejdžera
Obitelji se razlikuju
Kako postići skladne partnerske odnose
O tatama i o tome zašto su važni
Inicijativa Podružnice Obiteljski centar za Grad Zagreb u Tjednu zagovaranja prava beskućnika

SAVJETOVANJE

Život pred ljude postavlja različite izazove u čijem smo rješavanju ponekad vrlo uspješni, no ponekad, zbog različitih razloga kao što su emocionalna preplavljenost, izostanak prave informacije, motivacije, snage volje ili slabije organizacijske vještine, u rješavanju poteškoća manje smo uspješni i potrebno nam je stručno vođenje.

Individualno, bračno (partnersko) ili obiteljsko savjetovanje može pojedincu, paru ili članovima obitelji olakšati svladavanje životnih izazova.

Savjetovanje je proces promjena nedjelotvornog ponašanja u djelotvorno, dakle ono koje nam omogućuje ili olakšava postizanje životnih ciljeva na različitim  razinama.

Savjetovanje je uzajamni odnos (interakcija) korisnika i savjetovatelja u kojem obje strane sudjeluju aktivno  kako bi savjetodavni program bio uspješan. Savjetovatelj pruža sudioniku savjetovanja neposrednu stručnu pomoć čiji je cilj kod sudionika postići jasniji uvid u problem kako bi, educiran i osnažen, bio osposobljen za samostalno pronalaženje rješenja.

Stručnjaci Podružnice Obiteljski centar za Grad Zagreb, koristeći različite tehnike savjetodavnog rada i psihosocijalnog tretmana stoje na raspolaganju građanima Grada Zagreba, posebno ukoliko imaju teškoća:

 • na planu partnerskog odnosa
 • u odnosu roditelj – dijete – adolescent
 • u odgoju djece, organizaciji učenja, prilagođavanja djeteta pri uključivanju u predškolsku ustanovu ili polasku u školu
 • u dvojbama vezanim uz donošenje odluke o posvojenju ili prihvatu djeteta na udomiteljstvo
 • poteškoće vezane uz invaliditet
 • teškoće vezane uz problematiku različitih oblika ovisnosti
 • u prevladavanju teškoća u uključivanju u svakodnevni život nakon duljeg izbivanja iz obitelji, primjerice duljeg boravka u odgojnoj ustanovi…
 • …. u svim segmentima obiteljskog i društvenog života…

GRUPNI PROGRAMI namijenjeni roditeljima, djeci i mladima

 • poučavanje roditelja pozitivnom roditeljstvu i unapređenju roditeljskih vještina
 • upoznavanje roditelja s potrebama djeteta i pružanja pomoći djetetu kako bi lakše prebrodilo zbunjujuće, tužno i teško razdoblje razdvajanja/razvoda roditelja
 • stručna priprema posvojitelja, upoznavanje s potrebama posvojenog djeteta, unapređenje roditeljskih vještina i kompetencija
 • program podrške i osnaživanja djece i mladih čiji su roditelji u procesu razvoda
 • preventivni program treninga socijalnih vještina važnih za podizanje samopouzdanja, nenasilno rješavanje sukoba i kvalitetnu komunikaciju
 • program namijenjen dugotrajno nezaposlenim osobama kako bi se spriječile negativne psihološke posljedice dugotrajne nezaposlenosti uz podizanje kompetencija za traženje posla

Svi grupni programi provode se u malim grupama od 6 do 15 polaznika, odvijaju se jednom tjedno u trajanju od 90 minuta uz stručno vođenje dva voditelja, a obuhvaćaju od 10 do 12 susreta. Kroz grupni rad potiče se osobni angažman i aktivnost svih polaznika programa, a temeljna kvaliteta uključenosti u grupni rad proizlazi iz razmjene iskustava osoba sa sličnim životnim iskustvima i teškoćama kroz koje prolaze.

docxRastimo zajedno i mi
docx4P Program pripreme potencijalnih posvojitelja
pdfRoditelji u razvodu braka

GRUPNI PROGRAMI namijenjeni stručnjacima

 • program stručnog usavršavanja dadilja
 • program supervizije u psihosocijalnom radu
 • program stručnog usavršavanja učenika i studenata sa ciljem proširenja znanja i stručne kompetencije u području mentalnog zdravlja