Pismeno testiranje za za radna mjesta dipl. soc. radnik, dipl. pravnik i referent likvidator

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                     ZAGREB
       Eugena Kumičića 5, Zagreb

KLASA: 100-01/13-01/94
URBROJ: 534-100-02/03-13/32
Zagreb, 27.11.2013. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 136 od 13.11.2013. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 14.11.2013. godine, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb od 14.11.2013. godine, za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste  na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica,
 2. diplomirani pravnik I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica,
 3. računovodstveni referent likvidator III. vrste – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

da će se pismeno testiranje održati dana 04.12.2013. godine (srijeda) za kandidate pod točkom 1. i 2. u 10:00 sati, te za kandidate pod točkom 3. u 11.30 sati,
u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete, (Plava dvorana).

Izvorišne osnove na temelju kojih se kandidati mogu pripremiti za testiranje i razgovor su:

-za radno mjesto pod 1.:

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 33/12),
 • Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11)
 • Zakon o udomiteljstvu ( NN RH 90/11,78/12)

 

-za radno mjesto pod 2.:

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 33/12),
 • Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09),
 • Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/12)

 

-za radno mjesto pod 3.:

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 33/12)
  (I.                 Opće odredbe, IV. Financiranje djelatnosti socijalne skrbi, V. Korisnici socijalne skrbi – čl. 27, VI. Prava u sustavu socijalne skrbi – čl.30)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)
  (IX. Proračunsko računovodstvo - čl. 97 do čl.103.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11)
  (V. Sadržaj i primjena računskog plana - čl.22, čl.48 i čl.55.)

 

Za kandidate pod točkom I. i II.  koji prođu pismenu provjeru znanja bit će izvršena profesionalna selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, o čijem će održavanju biti na vrijeme obaviješteni pismenim putem, putem pošte ili e-maila.

Za kandidate pod točkom III. koji prođu pismenu provjeru znanja bit će izvršena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, a koja će se odnositi na informatičku pismenost kandidata. Kandidati će o navedenoj provjeri biti obaviješteni pismenim putem, putem pošte ili e-maila.

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb