Poziv za dostavu ponuda za nabavu metal detektorskih vrata