Poziv za dostavu ponude za nabavu uredskog namještaja za potrebe CZSS Zagreb, sjedište i podružnice