Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016)

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016 ), Centar za socijalnu skrb Zagreb, kao Naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili s njim povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa.

Poziv za dostavu ponude za jednostavnu nabavu metaldetektorskih vrata

Poziv za dostavu ponude za jednostavnu nabavu metaldetektorskih vrata za Podružnicu Obiteljski centar za Zagrebačku županiju.

pdfPoziv

xlsTehnički zahtjevi

xlsRučni MD - tehnički zahtjevi


pdfOdluka o poništenju