Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Financijski planovi i izvještaji

Godišnji financijski planovi

pdfFinancijski plan za 2022. godinu
pdfFinancijski plan za 2021. godinu
pdfFinancijski plan za 2020. godinu

pdfFinancijski plan za 2019. godinu


Financijski izvještaj za 2021. godinu

pdfBilanca na dan 31.12.2021.
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
pdfIzvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2021.-31.12.2021.
pdfIzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.
pdfIzvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1.2021.-31.12.2021.
pdfIzvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.
pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021.-31.12.2021.
pdfPotvrda od FINE o preuzetom financijskom izvješću


Financijski izvještaj za 2021. godinu - ispravak

 

pdfBilanca na dan 31.12.2021.
pdfBilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu
pdfIzvješaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1.-31.12.2021.
pdfIzvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.-31.12.2021.
pdfIzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.
pdfIzvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.-31.12.2021.
pdfPotvrda od FINE o preuzetom financijskom izvješću

 


Financijski izvještaj za 2020. godinu

pdfBilanca na dan 31.12.2020.

pdfIzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. 2020. - 31.12.2020.

pdfIzvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.2020. - 31.12.2020.

pdfIzvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.2020. - 31.12.2020.

pdfIzvještaj o obvezama za razdoblje od 01.2020. - 31.12.2020.

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanprroračunskih korisnika za razdoblje od 01.2020. - 31.12.2020.

pdfBilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.2020. - 31.12.2020.

pdfPotvrda Fine o preuzetom financijskom izvještaju

 

Financijski izvještaj za 2019. godinu

xlsPreuzmite financijski izvještaj
docPreuzmite bilješke uz financijski zvještaj

Financijski izvještaj za 2018. godinu

xlsxFinancijski izvještaj 1-12- 2018.
docBilješke uz financijske izvještaje 2018.
pdfPotvrda o predaji financijskog izvještaja 2018.

Financijsko izvješće za 2017. godinu

xlsFinancijski izvještaj za 2017. godinu
pdfBilješke uz financijske izvještaje 2017.
xlsTablice uz obvezne bilješke
pdfPotvrde o predaji Financijskog izveštaja 2017.

Financijski izvještaj za 2016. godinu

pdfPreuzmi dokument

Financijsko izvješće za 2015. godinu

pdfPreuzmi dokument