Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto diplomirani socijalni radnik I. vrste

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

          ZAGREB

            Zagreb, E. Kumičića  5

 

KLASA: 100-01/16-01/4

URBROJ: 534-100-02/01-16-79

Zagreb, 08.03.2016. godine

                                                                     

 

                                  

Predmet:  Obavijest o rezultatima javnog natječaja

 

 

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 10/16 od 29.01.2016. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, te oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Zagreb, za prijem u radni odnos diplomiranog socijalnog radnika I. vrste – 1 izvršitelj/ica, obavještavamo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pristupili su pismenom testiranju od strane Centra za socijalnu skrb Zagreb, nakon čega su upućeni na profesionalnu selekciju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Povjerenstvo za prijem u radni odnos  na  radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I. vrste na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Zagreb – 1 izvršitelj/ica, izabralo je kandidatkinju 

 

ANDREJU VUČINIĆ, mag.soc.rada i soc. politike,

 

s obzirom na ostvarene rezultate pismenog testiranja, procjenu radne sposobnosti i razgovora s Povjerenstvom, te  sukladno  članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN RH broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), imenovana pod jednakim uvjetima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju kao nezaposleni član obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

 

            RAVNATELJICA:

 

Božena Horvat - Alajbegović, dipl. soc. radnik

 

 

Preuzmi skenirani dokument