Obavijest o rezultatima natječaj za radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

          ZAGREB

            Zagreb, E. Kumičića  5

 

KLASA: 100-01/15-01/72

URBROJ: 534-100-02/01-15-51

Zagreb, 30.11.2015. godine

 

                                                                     

 

                                  

Predmet:  Obavijest o rezultatima javnog natječaja

 

 

 

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 115/15 od 23.10.2015. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, te oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Zagreb, za prijem u radni odnos diplomiranog pravnika I. vrste – 1 izvršitelj/ica, obavještavamo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pristupili su pismenom testiranju od strane Centra za socijalnu skrb Zagreb, nakon čega su upućeni na profesionalnu selekciju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Temeljem rezultata testiranja, procjene radne sposobnosti i razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos  na  radno mjesto diplomiranog pravnika I. vrste na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Zagreb – 1 izvršitelj/ica, izabralo je  kandidatkinju 

 

BARBARU AVALON, dipl. iur.

Centar za socijalnu skrb Zagreb

 

Skenirani dokument preuzmite OVDJE