Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

          ZAGREB

            Zagreb, E. Kumičića  5

 

KLASA: 100-01/16-01/3

URBROJ: 534-100-02/01-16-72

Zagreb, 04.03.2016. godine

 

                                  

Predmet:  Obavijest o rezultatima javnog natječaja

 

            Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 10/16 od 29.01.2016. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, te oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Zagreb, za prijem u radni odnos diplomiranog pravnika I. vrste – 2 izvršitelj/ica, obavještavamo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pristupili su pismenom testiranju od strane Centra za socijalnu skrb Zagreb, nakon čega su upućeni na profesionalnu selekciju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Temeljem rezultata testiranja, procjene radne sposobnosti i razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos  na  radno mjesto diplomiranog pravnika I. vrste na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Zagreb – 2 izvršitelj/ica, izabralo je  kandidatkinje:  

 

ŽELJKU LIPŠA DENONA, dipl. iur.

NIKOLINU ŽIGMAN, mag. iur. 

 

Skenirani dokument