OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

Back to top
Printer-friendly version

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                 ZAGREB

Eugena Kumičića 5, Zagreb

                                            

 

KLASA:100-01/14-01/20

URBROJ: 534-100-02/04-14-41

Zagreb, 04.03.2014. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

 

 Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 22/14 od 19.02.2014. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, i na službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

 

  1. diplomirani socijalni radnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 2 izvršitelja/ice

 

  1. diplomirani pravnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica

 

  1. psiholog I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

 

 

da će se pismeno testiranje održati dana 07.03.2014. godine (petak) za kandidate pod točkom 1. i 2. u 09:00 sati, te za kandidate pod točkom 3. u 10.30 sati,

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete, (Plava dvorana).

 

Izvorišne osnove na temelju kojih se kandidati mogu pripremiti za testiranje i razgovor su:

  • za radno mjesto pod 1.:
  • Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski Zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11),Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/1) i  Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).
  • za radno mjesto pod 2.:
  •   Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11) i Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).
  • za radno mjesto pod 3.:
  •   Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11).

 

RAVNATELJICA:

Božena Horvat- Alajbegović dipl.soc.radnica