Obavijest kandidatima o provedbi pisanog testiranja

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Eugena Kumičića 5, Zagreb

KLASA: 100-01/14-01/64
URBROJ: 534-100-02/04-14-15

Zagreb, 18.08.2014. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 98/14 od 08.08.2014. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

  1. diplomirani socijalni radnik I. vrste-neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice
  2. diplomirani psiholog I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

da će se pismeno testiranje održati dana 21.08.2014. godine (četvrtak) za kandidate pod točkom 1. u 9.00 sati, te za kandidate pod točkom 2. u 10.30 sati, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete (Plava dvorana).

Izvorišne osnove na temelju kojih se kandidati mogu pripremiti za testiranje i razgovor su:

Za radno mjesto pod 1. : Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157113), Obiteljski Zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/1) i Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09).

Za radno mjesto pod 2. : Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11)

___________________________________________________________________________

 

RAVNATELJICA:

Božena Horvat - Alajbegović, dipl. soc. radnica