TROŠKOVI OGRJEVA

Back to top
Printer-friendly version

Odobravaju se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, na način da im se osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.