JAVNI POZIV

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

       Eugena Kumičića 5, Zagreb

 

KLASA: 112-06/16-01/4

URBROJ: 534-100-02/01-16-13

Zagreb, 10.03.2016. godine

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 99/15), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

JAVNI POZIV

                za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

 

·         socijalnog radnika – 16 izvršitelja/ica

·         pravnika – 12 izvršitelja/ ica

·         psihologa – 1 izvršitelja/ice

·         socijalnog pedagoga – 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti za socijalnog radnika

-          diplomirani socijalni radnik/ica (VSS) – magistar/magistra socijalnog rada /socijalne politike ili sveučilišni prvostupnik/ica socijalnog rada/politike

-          poznavanje rada na računalu

-          poznavanje engleskog jezika

 

Uvjeti za  pravnika

-          diplomirani pravnik/ica (VSS) – magistar/magistra prava

-          poznavanje rada na računalu

-          poznavanje engleskog jezika

 

Uvjeti za psihologa

-          profesor/ica  psihologije (VSS) – magistar/magistra psihologije

-          poznavanje rada na računalu

-          poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za socijalnog pedagoga

-          diplomirani socijalni pedagog/inja (VSS)  - profesor/ica  socijalne pedagogije - magistar/magistra socijalne pedagogije

-      poznavanje rada na računalu

-      poznavanje engleskog jezika

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis s kontakt telefonom i mail adresom

-          presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice

-          presliku diplome

-          elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)

-          potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje

-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , na adresu: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Eugena Kumičića 5, Zagreb, s naznakom: "Prijava za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa".

 

 

                                                                                                                             RAVNATELJICA:

                                                                                             

Božena Horvat – Alajbegović, dipl. soc. radnik

 

Preuzmi PDF dokument