Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece

Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Na području Zagreba postoji potreba za udomiteljima djece svih navedenih kategorija.

Udomiteljstvo kao zanimanje

Zainteresirane osobe mogu se udomiteljstvom baviti kao zanimanjem, pod uvjetima koji su propisani Zakonom o udomiteljstvu. Osnovna značajka je da udomitelji koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje ne mogu biti zaposleni na drugim poslovima, a za obavljanje udomiteljstva ostvaruju prava kao zaposlene osobe (prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava za vrijeme nezaposlenosti itd.).

Udomiteljstvo kao zanimanje može biti:

  1. standardno udomiteljstvo (za brigu o djeci ili odraslim korisnicima)
  2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

U udomiteljskoj obitelji koja obavlja standardno udomiteljstvo treba biti smješteno troje djece ili četiri odrasla korisnika.

Udomitelji koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu pružaju smještaj za djecu kojoj je potrebna složenija specifična skrb (djeca s problemima u ponašanju, teškim teškoćama u razvoju ili teško bolesna djeca/mlađe punoljetne osobe) . U specijaliziranom udomiteljstvu za djecu može biti smješteno jedno dijete. Za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva udomitelji trebaju imati određeno obrazovanje (npr. psiholozi, edukacijski rehabilitatori, fizioterapeuti, fizioterapeuti i dr.).

Udomljavanje odraslih osoba

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem. Na području Zagreba je vrlo izražena potreba za svim navedenim kategorijama korisnika.

Kako postati udomitelj

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Tim za udomiteljstvo

U Centru za socijalnu skrb Zagreb djeluju dva tima za udomiteljstvo. Locirani smo na adresi Kumičićeva 5 (polukat).

Način kontakta:

  • telefonom na navedene brojeve: 01/4550-220; 01/4550-671; 01/4550-813; 01/4550-849 (kućni 109, 110 i 220); 01/4550-926 ; mob. 098/1787-506; 098/9382-760;
  • elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (uz naznaku: za udomiteljstvo) ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Pošaljite nam upit i rado ćemo odgovoriti na svako pitanje
  • osobni dolazak – molimo da telefonom zakažete termin dolaska, kako biste izbjegli nepotrebno čekanje

Naše radno vrijeme je od 7,30-15,30 sati, no moguće je dogovoriti razgovor u popodnevnom terminu putem navedenih kontakata.

Veselimo se Vašem dolasku!

PREUZIMANJA

docxZahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva
pdfPopis dokumentacije
docxObrazac – suglasnost članova obitelji

docxObrazac za izvještavanje – djeca
docxObrazac za izvještavanje – odrasle osobe

pdfZakon o udomiteljstvu (N.N. 115/18)
pdfPravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (N.N. 46/19)
pdfPravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja (N.N. 63/19)
pdfPravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje (N.N. 63/19)
pdfPravilnik o sastavu i načinu rada povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja (N.N. 46/19)
pdfPravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva (N.N. 46/19)

pdfPostani udomitelj i ti - letak