Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Drugi oblici pomoći

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi veliki gradovi dužni su prema svojim financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svom području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je :

 • prehrana u pučkim kuhinjama,
 • privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište,
 • smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove,
 • subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima
 • poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi, te
 • razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

Uvjeti, način ostvarivanja I opseg ovih pomoći u Gradu Zagrebu regulirani su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba www.zagreb.hr

Navadeni oblici pomoći uglavnom su namijenjeni korisnicima prava iz socijalne skrbi kao što su: korisnici pomoći za uzdržavanje, doplatka uza pomoć I njegu, osobne invalidnine, beskućnici, djeca iz socijalno ugroženih obitelji , ali I drugim osobama u riziku kao što su umirovljenici s minimalnim mirovinama, novorođena djeca , učenici I studenti slabijeg imovnog statusa I sl.

Građani Grada Zagreba mogu ostvariti druge oblike pomoći u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu I osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1.

Oblici pomoći:

 • Novčana dodatak za korisnike doplatka za pomoć i njegu i korisnike osobne invalidnine
 • Novčani dodatak umirovljenicima
 • Subvencija troškova stanovanja
 • Pomoć i njega u kući za starije i nemoćne osobe ( putem Gerontološkog centara )
 • Prehrana u pučkoj kuhinji
 • Smještaj u prenoćište
 • Besplatan gradski prijevoz
 • Besplatno ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji
 • Pomoć u naravi obiteljima s troje i više djece,
 • Pomoć u nabavci dječje hrane
 • Novčana pomoć za novorođeno dijete
 • Stipendije za učenike i studente slabijeg imovnog statusa
 • Stipendije za učenike I studente s teškoćama u razvoju
 • Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana

Informacije o oblicima pomoći koje se građanima osiguravaju iz sredstava gradskog proračuna korisnici mogu dobiti u svakoj podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb ili u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu I osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1.

Na području lokalne zajednice korisnicima se osiguravaju i drugi alternativni oblici pomoći koje pružaju:

 • Volonterski centar Zagreb
 • Organizacije civilnog društva - Udruge
 • Vjerske organizacije
 • Humanitarne organizacije

Za sve daljnje informacije možete se obratiti Podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb prema adresi vašeg prebivališta.