Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Dadilje

Obrasci

pdfIzdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

pdfPromjena podataka u imeniku dadilja i pomoćnih dadilja

pdfUpis u imenik dadilja

pdfUpis u imenik pomoćnih dadilja

Registar dadilja

pdfImenik dadilja

docxImenik dadilja

pdfImenik pomoćnih dadilja

docxImenik pomoćnih dadilja

pdfPopis dadilja upisanih u imenik i Registar dadilja

docxPopis dadilja upisanih u Imenik i Registar dadilja

Uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Centar za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba, obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje, koji su prema Zakonu od dadiljama ranije bili u nadležnosti obiteljskog centra (Zakon o socijalnoj skrbi, NN, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).

Centar za socijalnu skrb odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje; odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja; vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja te provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.
Centar za socijalnu skrb utvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje koja obuhvaća pružanje usluga čuvanja, brige i skrbi za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje.
Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti obavlja osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta.
Neovisno o tome da li poslove dadilje obavlja kao obrtnik ili kao zaposlenik obrta, dadilja mora biti upisana u imenik dadilja.

Postupak ispitivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje pokreće se na zahtjev stranke/obrtnika podnesenog centru za socijalnu skrb. Na temelju provedenog postupka kojim je usvojen zahtjev stranke, centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti izvršava upis stranke u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje.

Potrebni dokumenti

Ako osoba želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, mora ishoditi rješenje centra za socijalnu skrb o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje za koje je potrebno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • akt o upisu obrta u obrtni registar
 • rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja
 • rješenje nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta
 • ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom

Ako osoba želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta mora biti samo upisana u imenik dadilja temeljem ispunjenih pretpostavki propisanih Zakonom.

Naknada

Prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) naplaćuje se Upravna pristojba u iznosu od 20,00 na Zahtjev po Tar. br. 1. i 50,00 kn na Rješenje po Tar. br. 2. stavku 2. Sukladno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17).

Pristojba se uplaćuje u Državni proračun, IBAN:1210010051863000160, Model 65, Poziv na broj primatelja:7005-213-22550-100

Uvjeti za ispunjavanje uvjeta za dadilju i pomoćnu dadilju

U Imenik dadilja mora biti upisana osoba koja želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, ili koja želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta. Upis u imenik dadilja provodi se na zahtjev dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dadilju i odobrava upis u Imenik dadilja.

Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u Imenik pomoćnih dadilja. Upis u imenik pomoćnih dadilja provodi se na zahtjev pomoćne dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pomoćnu dadilju i odobrava upis u Imenik pomoćnih dadilja.

Dodatne obveze

Obrtnik je dužan svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registru dadilja prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb.
Svaku promjenu podataka koji se upisuju u imenik dadilja, odnosno pomoćnih dadilja, dadilja, odnosno pomoćna dadilja dužna je prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb radi upisa promjene u imenik dadilja, odnosno imenik pomoćnih dadilja.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (centra za socijalnu skrb), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e- uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku

Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Stranka može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje


pdfOBRAZAC Zahtjev za upis u imenik dadilja
pdfOBRAZAC Zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: putem nadležnog centra za socijalnu skrb: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (za Grad Zagreb) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (za Zagrebačku županiju)

(Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/ )

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb - Tel. +385 (0) 555 7111

 • Zakon o dadiljama (NN, 37/13, 98/19)
 • Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (NN, 74/13)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (NN, 96/13)
 • Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilje (NN, 96/13)
 • Odluka o donošenju programa osposobljavanje za poslove dadilje (NN, 89/13)

Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

 • Rješenje o upisu u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje.
 • Rješenje o upisu u imenik dadilja.
 • Rješenje o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Pravni lijekovi

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Na rješenje kojim će se u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od uvjeta iz ovoga Zakona ukinuti rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za pomoćnu dadilju može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju obrtnika iz Registra može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja, kao i na rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje. Protiv navedenog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.