Centrala: Eugena Kumičića 5, Zagreb

Obavijest

Podružnica Trnje Centra za socijalnu skrb Zagreb preselila je na novu lokaciju, te od dana 07. 03. 2022. godine, posluje na adresi Ulica grada Vukovara 271, Zagreb (Poslovni toranj Chromos – VI. kat).

Kontakt telefoni i adresa elektroničke pošte su nepromijenjeni.