Nova obavijest građanima

Poštovani,

ovim putem vas izvješćujemo kako je, uslijed epidemije bolesti COVID-19 i sukladno izrečenim mjerama opreza za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraze, u Sjedištu CZSS Zagreb i svim podružnicama rad s korisnicima i građanima organiziran i nadalje u uredovno vrijeme rada sa strankama (pon i čet 8,00-15,00 h, sri 8,00-11,30 h), na sljedeći način, a u cilju zaštite zdravlja zaposlenika i stranaka:

  1. prije ulaska u ustanovu provjerava se je li korisniku određena mjera izolacije ili samoizolacije
  2. prije ulaska potrebno je ispuniti izjavu o izloženosti korona virusu, nakon čega će se izmjeriti temperatura beskontaktnim toplomjerom (korisnik ne ulazi u prostor u slučaju temperature 37,2ᵒC i više, smetnji s dišnim organima, a posebno suhim kašljem i kratkim dahom ili ukoliko mu je određena mjera izolacije ili samoizolacije)
  3. prilikom ulaska u prostor podružnica potrebno je dezinficirati ruke
  4. svi korisnici prilikom ulaska i za cijelo vrijeme boravka u prostoru obvezni su koristiti masku za lice ili medicinsku masku te ju nositi na ispravan način tako da prekriva usta i nos cijelo vrijeme dok se nosi
  5. zaposlenici će sa korisnicima komunicirati na udaljenosti od najmanje 2 metra i bez neposrednog fizičkog kontakta
  6. u Prijemni ured primat će se samo građani koji dolaze prvi put, odnosno nisu u tretmanu niti jednog odjela Stražnjeg ureda – Odjela za novčane naknade, Odjela za odrasle osobe ni Odjela za djecu, mlade i obitelj, i to na način da će čekati ispred podružnice i na poziv ulaziti jedan po jedan
  7. u odjelima Stražnjeg ureda – Odjel za novčane naknade, Odjel za odrasle osobe i Odjel za djecu, mlade i obitelji, stranke će se primati isključivo temeljem pismenog ili usmenog poziva/dogovora, i to u odgovarajućim vremenskim razmacima vodeći računa o broju stranaka koje se istovremeno nalaze u prostoru   
    (u slučaju osobnog dolaska u podružnicu, bit će moguće jedino dobiti termin razgovora)
  8. Svi kontakti s podružnicama i zaposlenicima odvijat će se putem telefona, pošte, e-maila i/ili telefaksa, odnosno prema kontaktima dostupnim na web stranici CZSS Zagreb (https://www.czss-zagreb.hr/kontakti) ili javnom telefonskom imeniku

Informacije o uslugama kao i svi obrasci zahtjeva s popisom potrebne dokumentacije i nadalje su dostupni na https://www.czss-zagreb.hr te se neće moći dobiti osobno u Prijemnim uredima podružnica (eventualno će se moći uzeti u posebno predviđenom prostoru ispred ili u podružnici).

Podnesci će se moći predavati neposredno u pisarnici podružnica u uredovno vrijeme rada sa strankama,
ali i putem e-pošte kao dosad.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Važno je da smo svi odgovorni za vlastito zdravlje i

zdravlje naših bližnjih!