Back to top

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Poštovani,

ovim putem vas izvješćujemo kako se, zbog proglašene epidemije koronavirusa i sukladno izrečenim mjerama opreza za suzbijanje širenja zaraze, u Sjedištu CZSS Zagreb i svim podružnicama od 16.03.2020. god. neće primati stranke, sve dok se ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka.

Informacije o uslugama kao i svi obrasci zahtjeva s popisom potrebne dokumentacije dostupni su na https://www.czss-zagreb.hr te se neće moći dobiti u Prijemnim uredima podružnica.

Podnesci se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici podružnica.

Svi kontakti s podružnicama i zaposlenicima, kao i podnošenje zahtjeva odvijat će se isključivo putem pošte, e-maila i/ili telefaksa, odnosno prema kontaktima dostupnim na web stranici CZSS Zagreb (https://www.czss-zagreb.hr/kontakti ) ili javnom telefonskom imeniku.

Isključivo u iznimnim slučajevima, kad niti jedna od navedenih opcija nije moguća:
1. ulazak u prostor podružnica bit će omogućen na način da se strankama postupno dopusti ulaz
2. prilikom ulaska u prostor podružnica potrebno je dezinficirati ruke
3. zaposlenici će sa strankom komunicirati na udaljenosti od najmanje 2 metra i bez neposrednog fizičkog kontakta

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Važno je da smo svi odgovorni za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih!