Peščenica

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Peščenica

 

Svjetski dan socijalnog rada 2016 - izvješće

Svjetski dan socijalnog rada-izvješće

 

Sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska 1, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Peščenica-Žitnjak i   jedna je od ukupno 11 podružnica javne ustanove Centar za socijalnu skrb Zagreb kojoj je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih.  
 

Predstojnica Podružnice: Vesna Drobac, dipl. soc. radnik

Telefon: 6100-220, 6100-212, 6100-331, Fax:  2318-797
e-mail: pescenica@czss-zagreb.hr

Radno vrijeme: od 07.30 do 15.30 sati
Pauza: od 11.30 do 12.00 sati
Prijemni odjel-rad s korisnicima:
- ponedjeljak - četvrtak od 08.00 do 15.00 sati
Terenski rad: -  utorak i petak
-  srijeda: od 12.00 do 15.30 sati

Nadležnost Podružnice u obavljanju poslova temeljem javnih ovlasti te drugih stručnih poslova   određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/2012), aktom o osnivanju i Statutom Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Prostorni uvjeti  Podružnice: Poslovi se odvijaju na dvije lokacije i to na adresi Zapoljska 1 gdje je sjedište Podružnice  i na adresi  Kosorova 9  gdje prostor za rad koriste defektolozi i psiholozi

 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICE

PREDNJI URED
Prijemni odjel : 2 socijalna radnika   tel. 6100-212, 6100-331
U Prijemnom uredu ostvaruje se prvi kontakt s osobom koja traži određenu uslugu ili pravo, radi se inicijalna  procjena potreba te se daju informacije o mogućnostima zadovoljavanja potreba kroz sustav socijalne skrbi ili izvan njega kroz mrežu usluga u lokalnoj zajednici.
Pisarnica: 3 administrativna radnika   tel. 6100-220
Vozač: 1                  

 

STRAŽNJI URED
- organiziran je po teritorijalnom principu gdje u  svakom odjelu je jedan  socijalni radnik kao voditelj slučaja nadležan za rad u dvije i više  mjesnih samouprava.

 

Odjel novčanih pomoći: 

 • 4 socijalna radnika    6100-203, 6100-204;
 • 1 pravnik 6100 215

                                                                        

Rješava u prvom stupnju zahtjeve za ostvarivanje prava te preispituje prava na novčane pomoći i potpore:  pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu i naknadu do zaposlenja ukoliko su i korisnici pomoći za uzdržavanje, potpore za obrazovanje, upućuje korisnike koji nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne troškove i na korištenje drugih socijalnih usluga …

 

Odjel za odrasle osobe:

 • 4 socijalna radnika  6100-210, 6100-211, 6100-314
 • 1 pravnik  6100-215
 • 1 psiholog s  ½ radnog vremena  2317-027

Obavlja stručne poslove pružanja usluga i priznavanja prava   odraslim osobama: starijim i nemoćnim, psihički bolesnim, lišenima poslovne sposobnosti, s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, s problemima ovisnosti, u postpenalnoj zaštiti, beskućnicima i drugim odraslim osobama kojima je zbog osobnih ili obiteljskih rizika potrebna podrška i pomoć u cilju zadovoljavanja životnih potreba…

 

 

Odjel za djecu, mlade i obitelj:

 • 6 socijalnih radnika 
 • 1½ psiholog 
 • 2 socijalna pedagoga
 • 1defektolog
 • 1 pravnik

Obavlja stručne poslove obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite djece, mladih i obitelji: djece i obitelji u riziku, braka i odnosa u braku, odnosa roditelja i djece, nasilja u obitelji,  pružanja socijalnih usluga djeci i mladima bez roditelja, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poteškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, djeci žrtvama nasilja i trgovanja ljudima …

 

SURADNJA S DRUGIM SLUŽBAMA, USTANOVAMA, UDRUGAMA

U okviru lokalne zajednice stručni radnici podružnice surađuju sa svim subjektima važnim za zajednički rad i dobrobit korisnika kroz članstvo u radnoj skupini Vijeća za prevenciju Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, partnerstva s Udrugama civilnog društva kao i suradnju sa svim tijelima i ustanovama temeljem zakona, a u obrazovnom dijelu stručnu praksu kao i znanstveno istraživački rad obavlja se u suradnji sa srodnim visokoškolskim ustanovama. 

 

Suradnja  s:

 • Predškolskim ustanovama i  Gradskim uredom  za obrazovanje, kulturu i sport-  vezano uz upis djece i oslobađanje ili smanjenje troškova boravka.
 • Osnovnim školama - redovita suradnja uz zajedničke sastanke  ( za jedno ili više djece) vezano uz proces sazrijevanja i socijalizacije djece kao i  suradnje roditelja pri čemu su važne informacija o uočenim poteškoćama djeteta koje mogu implicirati i poteškoće u obiteljskih  odnosima.
 • Patronažnom službom - vezano uz zaštitu osoba starije životne dobi, kao i novorođenčadi  kod suspektnih obiteljskih situacija.
 • Domom za stare i nemoćne osobe Peščenica - u pogledu realizacije hitnih privremenih ili stalnih smještaja, kao i u prijenosu informacija vezanih uz skrb o starim osobama u obitelji i lokalnoj zajednici kroz programe Gerontološkog centra.  Socijalna radnica podružnice je član Komisije za prijem.
 • IV Policijskom postajom,  Odjelom maloljetničke delinkvencije MUP-a  u slučajevima  vezanim za zajednički djelokrug rada: nasilja u obitelji, međuvršnjačkih sukoba i nasilja, zaticanju djece i mlt.  bez nadzora odraslih osoba i bez znanja roditelja, zanemarivanja i zlostavljanja, djece i maloljetnih osoba  počinitelja prekršaja i kaznenih djela, zaštite bolesnih,  starih i nemoćnih osoba …
 • Udrugom  za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja – u rad koje se  povremeno uključuju stručni radnici
 • Odgojno savjetovalište ERF-a - gdje se u savjetovališni proces upućuju djeca i roditelji, a provodi se i posebna obveza upućivanja u savjetovalište.

 

Partnerski ugovori  zaključeni su s:

 • Udrugom Igra na provođenju programa Modifikacije ponašanja putem igre (MPPI) koji se provodi   kroz tri grupe u tri osnovne škole (OŠ Vukomerec, OŠ A.Cesarec, OŠ dr.V. Žganca), gdje se na socijalizacijski proces djeteta utječe kroz grupni i savjetovališni rad.
 • Udrugom  Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj Cedar  u savjetovališni proces njihovog Savjetovališta za djecu, obitelj i mlade  Dom u Ivaničgradskoj 66 gdje  upućujemo djecu starije osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja kroz individualni i grupni način rada, koji obuhvaća i posebnu obvezu savjetovanja, a rad  se odvija   u obliku savjetovanja i socio-pedagoških radionica  uz uključivanje roditelja u savjetodavni proces.
 • Hrabrim telefonom  na programu „Suradnja civilnog društva s javnim institucijama do promicanja kompetentnog roditeljstva i jačanja djece i obitelji u riziku.“ gdje upućujemo djecu s poteškoćama u ponašanju, ali i poteškoćama u učenju,  a roditelje osim na savjetovališni rad upućujemo i u školu za roditelje

  Kulturnim centrom Peščenica u programu „ Kreiranje slobodnog vremena djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Peščenice“ kroz uključivanje djece iz socijalno ugroženih obitelji u različite obrazovne i kreativne-kulturno umjetničke grupe ( programi učenja stranih jezika, glazbene, plesne, likovne i kazališne  radionice.)

 

Opčenito o gradskoj četvrti Peščenica

Smještaj na prostoru Grada Zagreba
Obuhvaća jugoistočni dio grada Zagreba i samostalno naselje Ivanja Reka. Na sjeveroistoku je Slavonska avenija dijeli od gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Na istoku graniči s područjem Zagrebačke županije, na jugozapadu, na Savi, s Gradskom četvrti Novi Zagreb – istok, a na zapadu, na Heinzelovoj ulici, s Gradskom četvrti Trnje. Njezin sjeverozapadni, urbani dio – područje Peščenice – proteže se sve do Zvonimirove ulice i graniči s područjima Donjega grada i Maksimira.

Površina
3525,5 ha (35,295 km2)

Stanovništvo (po prvim rezultatima popisa 2011.)
- ukupan broj    56.446 stanovnika, odnosno 59.061 popisanih osoba

Povijest
Gradnja glavnog odvodnog kanala "državnog kolodvora" prema istoku koji se ulijeva  u Savu kod "sela Žitnjak" bila je uzrokom da je Gradska skupština 1900.,  pripojila Žitnjak gradu Zagrebu. Od tada je današnja gradska četvrt Peščenica - Žitnjak u cjelokupnom svome opsegu sastavni dio Grada Zagreba, osim naselja Ivanja Reka koje se, na osnovi referenduma 1984., izdvojilo iz Općine Dugo Selo i pripojilo tadašnjoj zagrebačkoj Općini Peščenica.

Sela na Žitnjaku nastaju mnogo prije urbanih peščeničkih naselja. Najstarije među njima i najstarije na području današnje gradske četvrti je Resnik koji se, zajedno s Ivanjom Rekom, spominje već od 1217.

Urbana se naselja u punom zamahu počinju graditi tek nakon II. svjetskog rata. Njihov današnji izgled je, uglavnom, dovršen potkraj osamdesetih godina 20. stoljeća. Za razliku od njih, na većem dijelu starijih ruralnih naselja u zadnjih se trideset godina jako širila bespravna, neplanska gradnja uzrokovana smještanjem na to područje najveće zagrebačke industrijske zone i istodobnom zabranom stambene gradnje u tom dijelu Gradske četvrti.
U veljači 2009. na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak osnovano je 16 mjesnih odbora.                                              

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

IVANJA REKA

 

 

ANČIĆA, IVANA

JANEČEKA, GUSTAVA

PALAŠIĆI

ARKA, VLADIMIRA

JURANIĆA, LOVRE

RANCI

BARANJSKA

KIRINA, JOSIPA

RIMSKI PUT

BEDEKOVIĆA, JOSIPA

KLARIĆI

SANDELIĆI

BONIFAČIĆA, A.

KORDIĆA, LUCIJANA

SLAVNONSKA AV.
(dio;kbr. 100)

BOŠKOVIĆA, R.

KULMERA, FRANJE

STRANCARIĆA, S.

BOŠNJAKA, KARLA

KUZMIĆA, ŠTEFA

SVETOG IVANA

BUBANOVIĆA, F.

LEBERA, PAVLA

ŠARIĆA, IVANA

BUDINIĆA, ŠIME

LEVAKOVIĆA, R.

TEŽAKA BOŽE

DOMCA JULIJA

LUKASA, FILIPA

VAKANOVIĆA, A.

FEKETIĆI

MAJCANA, JURJA

VUGRINA, ANTUNA

FERENČAK ,S.

MAKARA, ANDRIJE

ZORIĆA, JOSIPA

FINKA,NIKOLE

MAROFSKA

 

GLASERA, JOSIPA

MAROFSKA UL. ODV.

 

GRUBERA, DANE

MLINARIĆA, S.

 

HORVATIĆA, S.

NOVA CESTA

 

IVANJOREČKA C.

PALAŠIĆEV ODV.

 

 

 

 

ZAGREB

 

 

ALFIREVIĆA, FRANA

KOZARI BOK ODV. 2

PODUZETNIČKA

ANDRILOVEČKA

KOZARI BOK ODV. 3

POKUPSKA

ANDRILOVEČKA 2

KOZARI BOK ODV. 4

POLIĆA, JANKA

ANDRILOVEČKA 3

KOZARI BOK ODV. 5

POPOVAČKA

ANDRILOVEČKA 4

KOZARI BOK ODV. 6

POREČKA

AV. M. DRŽIĆA (87 – 89A)

KOZARI BOK ODV. 7

PORTOROŠKA

BACHOVA

KOZARI BOK ODV. 8

PRIKRAJSKA

KNJIŽEVNIKA
MILANA BEGOVIĆA

KOZARI BOK ODV. 9

PRILAZ SV. JOSIPA RAD.

BENEŠIĆEVA

KOZARI BOK ODV.4A

PRIVLAČKA

BERAMSKA

KOZARI ODV. 1

PRODANSKA

BIONDE, BOŽE I NIKOLE

KOZARI ODV. 2

I. GARD.BRIG.“TIGROVI“

BISTRIČKA

KOZARI PUT 1

PUHOVSKA

BORONGAJ AERODROM

KOZARI PUT 1 ODV. 1

RACINOVA

BORONGAJSKA C.

KOZARI PUT 1 ODV. 2

RADNIČKA CESTA
(kbr. 109 do
kraja i kbr.178 do kraja)

BORONGAJSKI LUG

KOZARI PUT 1 ODV. 3

RADNIČKI PUT 2

BRCKOVLJANSKA

KOZARI PUT 1 ODV. 4

RADNIČKI PUT 3

BRGODSKI PUT

KOZARI PUT 1 ODV. 5

RADNIČKI PUT 4

BRSEČKA

KOZARI PUT 1 ODV. 6

RADNIČKI PUT 5

BUDAKOVA

KOZARI PUT 1 ODV. 7

RADNIČKI PUT 6

BUDAŠEVSKA

KOZARI PUT 1 ODV. 8

RAKALJSKA

BUKEVJANSKA

KOZARI PUT 1 ODV. 9

RAKITOVEČKA

BUŠEVAČKA

KOZARI PUT 1 ODV.10

RAKUŠINA

BUZETSKA

KOZARI PUT 1 ODV.11

RAVENSKA

BUŽANOVA

KOZARI PUT 1 ODV.12

RESNIČKA

CAPRAŠKA

KOZARI PUT 1 ODV.13

RESNIK 1
(kbr. 41 do kraja i
kbr. 36 do kraja)

CERJANSKA

KOZARI PUT 1 ODV.14

RESNIK 1. ODV. 1

CILIĆEVA

KOZARI PUT 1 ODV.15

RESNIK 2

CUNJSKA

KOZARI PUT 1 ODV.16

RESNIK 3

ČAVIĆEVA

KOZARI PUT 1 ODV.17

RESNIK 4

ČEMERNIČKA

KOZARI PUT 1 ODV.18

RESNIK 5

ČERININA

KOZARI PUT 1 ODV.19

RESNIK 5 ODV. 1

ČIČANSKA

KOZARI PUT 1 ODV.20

RESNIK 5 ODV. 2

ČRNKOVEČKA

KOZARI PUT 1. ODV.12A

RESNIK 5 ODV. 3

ČUČERSKA

KOZARI PUT 1. ODV.12B

RETKOVEČKA

ČULINEČKA CESTA
(263-287E;248)

KOZARI PUT 1. ODV.13A

RUSANOVA
(kbr.17 do kraja i kbr.
20 do kraja)

DALMATINA, H.

KOZARI PUT 1. ODV. 21

 

DOLJANI

KOZARI PUT 2

SACHSOVA

DONJE SVETICE

KOZARI PUT 2 ODV. 1

SAVICA 1

DUBRAVSKA

KOZARI PUT 2 ODV. 2

SAVICA 2

DUGOSELSKA

KOZARI PUT 2 ODV. 3

SAVUDRIJSKA

DUIĆA DANE

KOZARI PUT 3

SESVETSKA

DUJŠINOVA

KOZARI PUT 3 ODV. 2

SKORUŠIČKA

DVORIŠTE

KOZARI PUT 3 ODV. 3

SLAVONSKA AV.
(kbr. 9-11B i kbr.8 - 110)

DVORSKA

KOZARI PUT 4.

SOVINJAČKA

FARKAŠIĆKA

KOZARI PUT 3 ODV. 4.

STARA PEŠĆENICA 1

FAŽANSKA

KOZARI PUT 5.

STARA PEŠĆENICA 2

FERENŠČICA 1

KOZARI PUT 6.

STARA PEŠĆENICA 4

FERENŠČICA 10

KOZARI PUT 7.

STARA PEŠĆENICA 5

FERENŠČICA 11

KRALJA ZVONIMIRA

STARČEVIĆA, ŠIME

FERENŠČICA 2

(kbr. 68 - 124)

STROZZIJEVA

FERENŠČICA 2 ODV. 1

KRIŠKA

STRUGE 1

FERENŠČICA 2 ODV. 2

KUŠEVAČKA

STRUGE 2

FERENŠČICA 2 ODV. 3

KUŠLANOVA
(kbr. 39 – 65 i kbr. 40 - 52)

STRUGE 3

FERENŠČICA 2 ODV. 4

KUTINSKA

STRUGE 4

FERENŠČICA 2 ODV. 5

LAURENČIĆEVA

SVETICE
(kbr. 15 do kraja i kbr.
22 do kraja)

FERENŠČICA 2 ODV. 6

LEKENIČKA

ŠAŠKOVEČKA

FERENŠČICA 2 ODV. 7

LEPROVIČKA

ŠĆITARJEVSKA

FERENŠČICA 4

LESKOVAROVA

ŠEGRTSKA

FERENŠČICA 5

LETOVANIĆKA

ŠILJAKOVINSKA

FERENŠČICA 6

LIPNIČKA

ŠIMIĆEVA

FERENŠČICA 7

LIVADARSKI ODV. 1

ŠIMUNOVIĆEVA

FERENŠČICA 9

LIVADARSKI ODV. 2

ŠPANOVIČKA

FRANKOPANA,
FRANA KRSTE

LIVADARSKI ODV. 4

ŠTRIGINA

GALDOVSKA

LIVADARSKI ODV. 5

ŠULEKOVA
(kbr. 37 do kraja i
kbr. 36 do kraja)

GALOVIĆEVA

LIVADARSKI ODV. 6

ŠUŠNJEVIČKA

GAVELLINA

LIVADARSKI PUT

TENJSKA

GETALDIĆEVA

LIVADICA

TINJANSKA

GJALSKOG,
KSAVERA ŠANDORA

LONJIČKA

TRG S. KONZULA

GOLOGORIČKA

LOVINČIĆEVA

TRG VOLOVČICA

GRANEŠINSKA

LOZARINSKA

TRGETSKA

GRDOSELSKA

LUCIĆEVA

TRGOVAČKA

GROŽNJANSKA

LUDINSKA

TRPINJSKA

GUSTELNIČKA

LUPOGLAVSKA

TURIĆA, ZDESLAVA

HALEUŠA, MIJE

M. JURIĆ-ZAGORKE

TUROPOLJSKA

HARAMBAŠIĆEVA

MAJSTORA BUVINE

UL. GRADA CHICAGA

(31 - 57 i 28 - 66)

MAJSTORSKA

UL. GRADA GOSPIĆA

HEINZELOVA
(kbr.27 do kraja)

MARČANSKA

UL. GRADA VUKOVARA
(273 do kraja i 284 do kraja)

HORVAT- KIŠ, FRANJE

MATIJEVIČKA

VELIKOGORIČKA

HRASTELNIČKA

MEDULINSKA

VIDRIĆEVA

HREBINEČKA

MIČEVEČKA

VIŽINADSKA

IVANIĆGRADSKA

MILETIĆEVA

VOLODERSKA

IVEKOVIĆEVA

MILKE TRNINE

VRANJANINA, L.

IZOLSKA

MIŠEVEČKA

VRSARSKA

JAKŠIĆA, ANTE

MOSLAVAČKI TRG

VRTNI PUT

JAZVENIČKA

MOTOVUNSKA

VUGROVEČKA

JEŽEVSKA

MRACLINSKA

VUKELIĆEVA

KANALSKI PUT

NARTSKA

VUKOMEREC

KANALSKI PUT ODV. 1

NASELAK

ZAPOLJSKA

KANALSKI PUT ODV. 2

NEGOVEČKA

ZBILJSKOGA, DAVORA

KANALSKI PUT ODV. 2A

NOVI PETRUŠEVEC

ŽAŽINSKA

KANALSKI PUT 2

NOVI PETRUŠEVEC ODV. 1

ŽBANDAJSKI PUT

KANALSKI PUT 2 ODV. 1

NOVI PETRUŠEVEC ODV. 2

ŽITNJAČKA CESTA

KANALSKI PUT 2 ODV. 2

NJEGOŠEVA

ŽITNJAK

KANALSKI PUT 2 ODV. 3

OBOROVSKA

ŽITNJAK BOGDANI

KANALSKI PUT 2 ODV. 4

OBRTNIČKA

ŽITNJAK BOGDANI ODV. 1

KANALSKI PUT 2 ODV. 5

OPRTALJSKI PUT

ŽITNJAK BOGDANI ODV. 2

KANALSKI PUT 2 ODV. 6

ORLANSKA

ŽITNJAK BOGDANI ODV. 3

KANALSKI PUT 2 ODV. 7

OSEKOVSKA

ŽITNJAK BOGDANI ODV. 4

KANALSKI PUT 2 ODV. 9

PAVELIĆA, MILANA

ŽITNJAK BOGDANI ODV. 5

KANALSKI PUT 2 ODV.10

PETROVIJSKA

ŽITNJAK KOVAČIĆI

KANFANARSKA

PETRUŠEVEC 1

ŽITNJAK KOVAČIĆI ODV.2

KAŠTELANA, JURE

PETRUŠEVEC 1 ODV. 1

ŽITNJAK KOVAČIĆI ODV.3

KENNEDYEV TRG
(kbr. 7 - 11 i kbr. 6 A - 12)

PETRUŠEVEC 1 ODV. 2

ŽITNJAK MARTINCI

KOLAROVA

PETRUŠEVEC 1 ODV. 3

ŽITNJAK MARTINCI ODV.1

KOLEDOVČINA

PETRUŠEVEC 1 ODV. 4

ŽITNJAK ODVOJAK 1

KOPARSKA

PETRUŠEVEC 1 ODV. 5

ŽITNJAK ODVOJAK 2

KOPČEVEČKA

PETRUŠEVEC 2

ŽMINJSKA

KOSOROVA

PETRUŠEVEC 3

ŽUPANČIĆEVA

KOZARČANINOVA

PIRANSKA

 

KOZARI

PISANIČKA

 

KOZARI BOK

PLANINSKA

 

KOZARI BOK ODV. 1

PLOMINSKA

 
 

PODMEJSKA