Obrasci

Back to top
Printer-friendly version

Preuzimanja

Djeca s teškoćama u razvoju - prestanak, preispitivanje

Doplatak za pomoć i njegu - prestanak, preispitivanje, mirovanje prava

Doplatak za pomoć i njegu – priznavanje prava

Izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

Izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Jednokratna naknada  -  novi korisnik

Jednokratna naknada  -  postojeći korisnik

Naknada do zaposlenja

Naknade u vezi s obrazovanjem - priznavanje prava

Naknada za ugroženog kupca energenata

Obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka

Obavijest o imenovanju posebnog skrbnika

Osobna invalidnina - prestanak, preispitivanje, mirovanje prava

Osobna invalidnina – priznavanje prava

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Prava za djecu s teškoćama u razvoju

Preispitivanje - prestanak ostalih prava i prava na usluge

Pokretanje postupka obiteljske medijacije

Potvrda iz evidencija  - skrbništvo

Potvrda iz evidencije  - općenito

Privremeno uzdržavanje  - priznavanje prava

Promjena podataka u imeniku dadilja i pomoćnih dadilja

Socijalne usluge za odrasle osobe - priznavanje prava

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za odraslu osobu

Suglasnost u svezi djeteta

Upis u imenik dadilja

Upis u imenik pomoćnih dadilja

Uputnica za  pakete

Uputnica za prehranu u pučkoj kuhinji

Zahtjev za promjenu podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Zajamčena minimalna naknada – prestanak, preispitivanje

Zajamčena minimalna naknada - priznavanje prava