Sjedište

Maksimir

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

rad sa strankama:

 • ponedjeljak i četvrtak 8.00-15.00 sati, srijeda 8-11.30  (pauza od 11.30-12.00)

terenski rad:

 • utorak, petak i srijeda iza pauze

 

OPĆENITO

Centar za socijalnu skrb, Podružnica Maksimir, jedan je  od 11 podružnica Centra za socijalnu skrb, Zagreb.
Centar pokriva nadležnost nad područjem Gradske četvrti Maksimir, te djelomično Gradske četvrti Podsljeme, (2 mjesna odbora, MO Markuševec, te MO Vidovec).
Područje pokriva površinu od 52 440 km2, te na području živi, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011.  63 308. Stanovnika.
Zauzima sjeveroistočni dio središnjeg gradskog prostora. Graniči sa Gradskom četvrti Donji grad i Gornji grad-Medveščak, sa zapadne strane, Podsljeme na sjeveru,  Gornjom i Donjom Dubravom na istoku, te Pešćenicom-Žitnjak na jugu.
Osnovna obilježja prostora i urbaniteta su da je južni dio pretežno nizinski, visoko urbaniziran, te premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Sjeverni dio Četvrti prostire se medvedničkim pobrđem na kojem se naseljeni dijelovi prostora isprepliću s ostacima nekad nepreglednih šuma.
Gradska četvrt Maksimir ima površinu od 15 000 km2, i 55 050 stanovnika. Sastoji se od 11 mjesnih odbora.
Centru pripadaju i 2 Mjesna odbora iz Gradske četvrti Podsljeme. MO Markuševec ima površinu od 26 950 km2 i 6 987 stanovnika, a MO Vidovec ima površinu od 10 390 km2 i  1271 stanovnika.
Na području se nalazi 9 dječjih vrtića, gradskih i privatnih, 13 osnovnih škola, te 3 srednje škole. Također se nalazi i 5 visokoobrazovnih ustanova.
Također se na području nalazi 7 zdravstvenih ustanova, 5 bolnica i dva zdravstvena zavoda, te Dom zdravlja Maksimir.  Maksimir ima svoj gradski Dom za starije i nemoćne osobe, te 3 privatna doma za starije osobe.
Podružnica se nalazi na adresi Maksimirska 51, na prvom katu poslovno stambene zgrade, ulaz iz prolaza.

 

Predstojnica Podružnice: mr. Ksenija Sviben, prof. psihologije

 

Kadrovska struktura prema odjelima:

PRIJEMNI URED: 2 administrativna radnika, 1 dipl sociolog, 1 socijalni radnik

ODJEL NOVČANIH NAKNADA: 1 dipl pravnik, 1 socijalni radnik, 1 dipl.socijalni radnik

ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ: 4 dipl socijalna radnika, 1 dipl pravnik, 1 prof psiholog, 1 prof defektolog

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE: 4 dipl socijalna radnika, 2 dipl pravnika

 

Rad u Centru organiziran je po odjelima:

U PRIJEMNOM UREDU,

u kojem se uspostavlja prvi kontakt sa korisnikom, daju se informacije o mogućnostima zadovoljenja njihovih potreba kroz sustav, te izvan njega kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, kao i savjete u svezi ostvarenja njihovih prava.

 

U ODJELU NOVČANIH NAKNADA

ostvaruju se prava na materijalna davanja:

 • pomoć za uzdržavanje
 • jednokratna novčana pomoć
 • osobna invalidnina
 • doplatak za tuđu pomoć i njegu
 • naknada do  zaposlenja

 

U ODJELU ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

rješava se o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, odnosno rješava

 • pitanja vezana za brak i odnose  u braku i odnose roditelja i djece
 • vrši se prevencija, detekcija i dijagnostika poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provode mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima
 • provode se postupci za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje
 • postupa se u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom nasilja
 • upućuje djecu s teškoćama u razvoju na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku
 • ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

 

 

U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE

 • rješava se o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji
 • radi na zaštiti osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, te psihički bolesnih odraslih osoba i odraslih osoba pod skrbništvom

 

U prostorijama same Podružnice Maksimir djeluje Savjetovalište za mlade – Preventivni program „Živjeti bez nasilja – psihosocijalni tretman djece i mladih.

Podružnica Maksimir uspješno surađuje sa Udrugama koje egzistiraju na njenom području;

te Gerontološkim centrom pri Domu za starije i nemoćne osobe „Maksimir“, Zagreb, Hegudušićeva 20 u kojem se provodi psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi koji nisu uključeni u sustav institucionalnog zbrinjavanja, program omogućava besplatno korištenje niza socijalnih usluga, te Caritasom Zagrebačke nadbiskupije na Jordanovcu koji se bavi pomaganjem ljudima u nevolji.

 

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

ALBRECHTOVA

JURJA VES 1 ODV.

POŽARINJE 7

AL. A. AUGUSTINČIĆA

JURJA VES 2 ODV.

POŽARINJE 8

ANĐELE HORVAT

JURJA VES ODV. 3

POŽARINJE 9

AVENIJA G. ŠUŠKA
(kbr. 1)

KAMENITI STOL
(kbr. 31-41; 2-42)

PRAŽNICA

BABIĆEV PRILAZ

KARASOVA

PREDŠKOLSKA

BABUKIĆEVA

KATALINIĆ-JERETOVA

PRILAZ S. RAŠKAJ

BADOVINČEVA

KAŽOTIĆEV TRG

PRILESJE

BARUTANSKI BREG

KENNEDYEV TRG
(kbr.3-5 i 2-6)

PRILESJE OBR.

BARUTANSKI BREG 1

KERŠOVANIJEV TRG

PRILESJE ODV. 1

BARUTANSKI BREG 2

KESTEN BRIJEG

PRILESJE ODV. 2

BARUTANSKI BREG 3

KESTERČANEKOVA

PRILESJE ODV. 3

BARUTANSKI JARAK

KIŠPATIĆEVA

PRILESJE ODV. 4

BARUTANSKI OGR. 2

KLANJČIĆ

PRILESJE ODV. 5

BARUTANSKI OGR. 4

KLOVIĆEVA

PRILESJE ODV. 6

BARUTANSKI OGR. 5

KNEZA BRANIMIR
(kbr.73-119 i kbr. 8 - 10)

PRISOJ

BENKOVIĆEVA

KOELLEROVA

PUSTOSELINA

BEZGOVEC

KONTAKOVA

RABUSOVA

BIJENIČKA CESTA
(kbr.97 do kraja i kbr.92 do kraja)

KORANA

RAČIĆEVA

BIJENIČKI OGR. 1

KORITO

RADAUŠEVA

BIJENIČKI OGR. 2

KOSA

RAKOVČEVA

BIJENIČKI OGR. 3

KOSA ODVOJAK 1

RAVNICE

BIŠKUPEC BREG

KOSTANJEVEC

RAVNICE 1

BLAŽEKOVA

KOVAČEVIĆA, FERDE

RAVNICE 10

BORIK

KOZJAČIĆ

RAVNICE 11

BOŽIDAREVIĆEVA

KOZJAK

RAVNICE 2

BRESTOVAC

KOZJAK ODV. 1

RAVNICE 3

BREZINŠČAK

KRALJA ZVONIMIRA

RAVNICE 4

BRKLJAČIĆEVA

(kbr. 79 do kraja)

RAVNICE 5

BUKOV DOL

KRALJEVIĆEVA

RAVNICE 7

BUKOVAC

KRATKI DOL

RAVNICE 8

BUKOVAČ. VIJENAC ODV.1

KREŠIĆEVA

RAVNICE 9

BUKOVAČ. VIJENAC ODV.2

KREŽMINA

REBAR

BUKOVAČKA CESTA

KRIJESNICE

REBAR 1

BUKOVAČKI OBRONAK

KRIJESNIČKE STUBE

REBROVAC

BUKOVAČKI OGR. 1

KUHAČEVA

REBROVAC 1

BUKOVAČKI OGR. 2

KURALTOVA

REBROVAC 2

BUKOVAČKI OGR. 3

KUŠLANOVA
(kbr.3-37A i 2-36)

REBROVAC III

BUKOVAČKI OGR. 4

KVATERNIKOV TRG
(kbr. 5 – 9)

REMETE

BUKOVAČKI VIJENAC

KVINTIČK
(kbr.1 -29 i 2-26)

REMETSKI BANJŠČAK

BUKOVAČKI ZAVOJ

LABUDOVAC

REMETSKI KAMENJAK
(kbr. 15-17; 20-74A)

BUKOVČEV TRG

LAŠĆINSKA CESTA

RENDIĆEVA

BUKOVEČKE STUBE

LAŠĆINSKE LEDINE

RIM

BUKOVEČKI KRČ

LAŠĆINSKI BOROVEC

RIMSKI JARAK

BUKOVEČKI KRČ 2

LEDINE

RIMSKI ODV.

BULVANOVA

LENUCIJEVA

RUSANOVA
(kbr. 1-13 i 2-14)

CARA EMINA

LIPOVAC 1

RUŽMARINKA

CRNČIĆEVA

LIPOVAC 2

SABLJIĆEVA

CVJETNI DOL

LIPOVAC 3

SALOPEKOVA

ČELINE

LIVADIĆEVA

SEDLO

ČESMIČKOGA

LUKOVAC

SERMAGEOVA

ČIKOŠEVA

LJEŠNJAKOVEC

SMODEKOVA

ČREŠNJEVEC

MAKSIMIRSKA
(kbr. 1 - 129 i kbr. 2 – 152a)

SMREKOVAC

ČRET
(3- 141; 2-2C I 6-62)

MAKSIMIRSKI PERIVOJ

SOLLAROVA

ČRETSKI ODV

MAKSIMIR. NASELJE 1

SREBRNJAK
(parni kbr.)

DOBRI DOL

MAKSIMIR. NASELJE 2

STIPLOŠEKOVA

DOLČIĆ

MAKSIMIR. NASELJE 3

STUBE M. PRELOGA

DOMJANIĆEVA
(parni kbr.)

MAKSIMIR. NASELJE 4

STUDENI BREG

DONJI BREZINŠČAK

MALI DOL

SVETICE
(2-8; dio bez kbr.)

DONJI PREČAC

MANDLOVA (parni kbr.)

SVETOŠIMUNSKA C.

DONJI RIM

MANDROVIĆEVA

ŠEFEROVA

DRENOVAC

MARKOVČEVA
(dr. Pavla Markovca)

ŠKRLČEVA

DUGI DOL

MAŠIĆEVA

ŠLJIVIK

DUKNOVIĆEVA

MATIJAŠEC

ŠRAPČEVA

EISENHUTOVA

MEDOVIĆEVA

ŠTAMPAROV
(13-15; 2-4)

FAKULTETSKO DOBRO

MELINIŠĆE

ŠTEFANOVEC

FIJANOVA

MILOŠA, TVRTKA

ŠTOOSOVA

FILIPOVIĆEVA

MIRNI DOL

ŠULEKOVA
(kbr.1 - 33i 2 - 32)

FRATROVAC

MIRNOVAC

ŠUŠNJIĆI

FUČKOVEC

MOGILSKA

ŠVARCOVA

GAJŠČAK

MOGILSKE STUBE 1

TIHI DOL

GLOŠĆICA

MOGILSKE STUBE 2

TOMŠIĆEVA

GORICE

MOHOROVIČIĆEVA

TRNAC

GORIČKI ODV.

NEMČIĆEVA

TRNAC ODV. 1

GORJANOVIĆEVA

OBOJ

TRNSKOGA

GORNJI PREČAC

OBOJ ODV. 1

TUĆANOVA

GOSPOČAK

OBOJ ODV. 2

UTJEŠINOVIĆEVA

HARAMBAŠIĆEVA
(kbr.5 - 23 i kbr.2 - 26)

OBOJ ODV. 3

VALDECOVA

HARTMANOVA

OBOJ ODV. 4

VELIKI DOL

HEGEDUŠIĆEVA

OBOJ ODV. 5

VESELIŠĆE

HEINZELOVA
(kbr. 1 - 25)

OBOJ ODV. 6

VINEC

HIRČEVA

OBOJSKI GAJ

VRANIĆEVA

HITRECOVA

OBOJSKI PUT

VRHOVČEV VIJ.

HONDLOVA

OGRIZEKOVA

VRTECI

HRASTIK

OSREDAK

ZAJČEVA

HRASTOV GAJ

OŽEGOVIĆEVA

ZELENI KUT

HRASTOVAC

PADOVČEVA

ZORIČIĆEV TRG

IVIRŠČAK

PAJALIĆEVA

ŽIGROVIĆEVA

JAKIĆEVA

PANČIĆEVA

ŽUPANOVA

JASENIK

PARK HRVATSKIH BRANITELJA

 

JASLICE

PARK NAR. ZAŠTITE

 

JAZBINA
(kbr.1-161 i 4-148)

PAVLINSKI PRILAZ

 

JAZBINSKI GAJ 1

PETROVA
(kbr.29 do kraja i kbr.
50 do kraja)

 

JAZBINSKI GAJ 2

PILAROVA

 

JAZBINSKI ODV. 1

PODRAVSKI PUT

 

JAZBINSKI ODV. 10

PODVRŠJE

 

JAZBINSKI ODV. 2

POKORNOGA

 

JAZBINSKI ODV. 3

POPOVIĆEVA

 

JAZBINSKI ODV. 4

POŽARINJE

 

JAZBINSKI ODV. 5

POŽARINJE 1

 

JAZBINSKI ODV. 6

POŽARINJE 10

 

JAZBINSKI ODV. 7

POŽARINJE 11

 

JAZBINSKI ODV. 8

POŽARINJE 12

 

JAZBINSKI ODV. 9

POŽARINJE 2

 

JORDANOVAC

POŽARINJE 3

 

JORDANOVAČKE LIV. 1

POŽARINJE 4

 

JORDANOVAČKE LIV. 2

POŽARINJE 5

 

JORDANOVAČKI PUT

POŽARINJE 6

 

JURJA DALMATINCA

 

 

JURJA VES

 

 

 

 

PODSLJEME

Nadležnost Podružnice Maksimir su mjesni odbori Markuševec i Vidovec s ukupno 8.258 stanovnika

MARKUŠEVEC

   

BAČUN

HORVATIĆI

PETARI

BAČUNSKI KRČ

IVLJE

PETROVŠČAK

BIBEKOV BREG

JELEKOVIĆI

PILATUŠĆAK

BIDROVEČKA CESTA
(1 – 55, 2 – 66A I 68 – 74)

JORDANIĆI

PISULJAKI

BIJELJAVINA

JURINI

PROSTIŠNO

BOROVINA

JURKOVIĆI

PUNJEKI

BREŽOVANKA

KAMENARSKI BREG

RIJEZNICA

BUDANJŠČAK

KELEKI

ROČIĆI

CEBIĆI MALI

KLINOVEC

SELNIKI

CIKI

KOBASIĆI

SINBUK

CILAKOVEC

KORMANI

SITARI

ČRET (4)

KOTOV BREG

SKUZINI

ČRNA VODA
(1 – 41 / NEPARNA STRANA)

KRAVARŠČANI

SLJEMENSKA CESTA
(DIO – BEZ KBR.)

DEŠČEVEC

KRSIŠĆE

ŠANTEKI

DOLJEK

KRŠIĆI

ŠELENDIĆI

DRAŠKOVEC

LIJEŠĆE

ŠPOLJARCI

FERENČAKI DONJI

LUČKI PUT

ŠTEFANOVEC
(31 – 159 I 26 – 174)

FERENČAKI GORNJI

LUKAČINI

TOPOLJE

FRUŠČINJE

MARKUŠEVEČKA CESTA
(39 – 203 I 22B – 22C, 24 - 174A)

TOTI

FULJATKOV BRIJEG

MARKUŠEVEČKA DUBRAVA

TRG SVETOG ŠIMUNA

GRABLJAK

MARKUŠEVEČKA TRNAVA

ULICA VIDA ROČIĆA

GRADEČAK DESNI

MARKUŠEVEČKE NJIVICE

UTOVEC

GRADEČAK LIJEVI

MEDUCIN

VIDOVIĆI

GRADIČEK

MIKLECI

VINCEKOV BREG

GRADILJNJAK

MIKULASOV BREG

VULJAROV BREG

HADŽIĆI

MIROŠEVEČKA CESTA
(228C – 238)

VUMELJE

HAĐAKI

MRZLJAK

VUMELJE I. ODVOJAK

HAMIĆI

MUČNJAKI

 

HERCEGOV GAJ

   

 

 

VIDOVEC

   

 BIDROVEČKA CESTA
(65, 66B I 86 – 88)

GORŠČICA

MIŠEKI

BUDEKI

KOMUŠARI

MOTIKI

CEBIĆI VELIKI

KOVAČIĆI

POVRŠNICA

ČIGIRI

MARKUŠEVEČKI POPOVEC

ŠUŠKOVIĆI (29 – 89)

ČMARCI

MARŠČICA

VIDOVEC

ČOČKI

   

 

Obavijest kandidatima o provedbi pisanog testiranja

18. kolovoz 2014.

Obavještavaju se kandidati za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb: 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste i 2. diplomirani psiholog I. vrste da će se pismeno testiranje održati dana 21.08.2014. godine (četvrtak) za kandidate pod točkom 1. u 9,00 sati, te za kandidate pod točkom 2. u 10,30 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete (Plava dvorana).

NATJEČAJ Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa diplomiranog socijalnog radnika

8. kolovoz 2014.

Na temelju članka 59. Zakona o radu ( NN RH broj 93/14), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (57/12, 120/12), i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje NATJEČAJ Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa diplomiranog socijalnog radnika- 7 izvršitelja/ice

Javni natječaj za radna mjesta diplomirani socijalni radnik I. vrste i psiholog I. vrste

8. kolovoz 2014.

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta: diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice; psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/...

Informacije o novčanim isplatama

29. srpnja 2014.

Obavještavamo da se zbog drugačije organizacije poslovnih procesa u cilju omogućavanja svakodnevne dostupnosti računovodstva korisnicima isti mogu za informacije o novčanim isplatama javiti računovodstvu ovog Centra svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 08,00 – 10,00 sati kada će dobiti informaciju putem telefona ili će biti primljene od strane računovodstvenog  radnika.

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti

7. srpanj 2014.

Upravno vijeće na 24. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine donijelo je Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti. 

Više saznajte ovdje

Posjeta delegacije iz NR Kine

3. lipnja 2014.

Dana 02. lipnja 2014.godine Centar za socijalnu skrb Zagreb primio je visoko izaslanstvo Kongresa Narodne Republike Kine. 

Poplave u Slavoniji

22. svibanj 2014.

OBAVIJEST GRAĐANIMA IZ PODRUČJA UGROŽENIH POPLAVOM KOJI ZBOG ELEMENTARNE NEPOGODE PRIVREMENO BORAVE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 

HUMANITARNA AKCIJA PODRUŽNICE MAKSIMIR I MODNE AGENCIJE „FASHION TEAM“

16.svibanj 2014.

U travnju ove godine održao se prvi „Kids Fashion Weekend“ u Hrvatskoj, namijenjen isključivo djeci, kao poseban modni događaj koji se po prvi puta organizira na našim prostorima.
 

 

Međunarodni dan obitelji

14. svibnja 2014.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, 15.05. 2014. godine u 17.30 , u OŠ Miroslava Krleže održat će se radionica za roditelje “Nasilje među djecom – što znamo i što možemo učiniti – vodič za roditelje” u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Obiteljski centar. 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb gostovala je u emisiji Normalan život

24. ožujka 2014.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb gostovala je u emisiji Normalan život na HRT-u u subotu 22.03.2014. godine.