Dubrava

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

O NAMA

Podružnica Dubrava je mjesno nadležna za područje Gradske četvrti Grada Zagreba - Gornja Dubrava i Donja Dubrava, gdje živi ukupno 101.458 stanovnika.
Organizirani smo prema konceptu „Ured sve na jednom mjestu“, i to na dvije lokacije:

Prednji ured

Prijemni ured - Hrvatskog proljeća 38

Stražnji ured
Odjel za novčane naknade - Dubrava 49
Odjel za odrasle osobe - Hrvatskog proljeća 38
Odjel za djecu, mladež i obitelj - Dubrava 49

 

RADNO  VRIJEME

od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:30 sati

 

DNEVNI ODMOR

od 11:30 do 12:00 sati

 

RAD SA STRANKAMA:
svakog ponedjeljka i četvrtka od 08:00 do 14:00 sati
svake srijede od 8 do 11:30 sati
utorkom i petkom ne radimo sa strankama
prijemni ured prima stranke sve dane u tjednu osim utorkom.

 

KONTAKT INFORMACIJE

CENTRALA Prijemni ured, Odjel za odrasle osobe:
- telefoni:  01/2988-501, 01/2991-617
- telefaks: 01/2920-935

Odjel za novčane naknade, Odjel za djecu, mladež i obitelj:
- telefoni:  01/2988-502, 01/2916-981
- telefaks: 01/2988-503

Predstojnica Podružnice: Anica Katačić, dipl. soc. radnik
- telefon: 01/2916-900

 

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Stručnim i predanim radom, dugogodišnjim iskustvom, humanističkim idealima i aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici usmjereni smo na:

 • brzo i učinkovito pružanje usluge
 • pravovremeno prepoznavanje i prevenciju osobnih i socijalnih problema uvažavajući pritom pravo na osobnost, privatnost, izbor i samostalno donošenje odluka
 • socijalno osvješćivanje pojedinca i zajednice, osnaživanje pojedinca, razvijanje svijesti o osobnoj odgovornosti i podizanje kvalitete i dostojanstva života pojedinca
 • promicanje tolerancije, socijalne osjetljivosti, međusobne solidarnosti i pomaganje drugima
 • pružanje primjerene i pravovremene stručne pomoći osobama u potrebi.

Ukoliko nam se prvi put obraćate ili Vam nije poznato tko je Vaš socijalni radnik, možete se javiti u Prijemni ured gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i socijalnih usluga te ćete prema potrebi biti upućeni nadležnom stručnom radniku radi provođenja postupka i pružanja adekvatnog oblika skrbi.
Sve podatke koje stručni radnici saznaju u okviru obavljanja svoga posla dužni su čuvati kao službenu i profesionalnu tajnu, stoga nam se možete obratiti s punim povjerenjem za pomoć u rješavanju svojih problema.

 

SURADNJA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Podružnica Dubrava surađuje s nizom udruga i organizacija civilnog društva, kako s onima koje djeluju na području Gradskih četvrti Donja Dubrava i Gornja Dubrava, tako i s onima koje djeluju izvan navedenih područja.

Između ostalog, od 2005.g. uspostavljeno je partnerstvo sa Udruženjem Djeca prva (njihov link) te je izrađen Protokol o postupcima i procedurama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice Dubrava, i Udruženja Djeca prva, u pogledu suradnje na području socijalne zaštite djece i obitelji, prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih te skrbi o socijalno ugroženim pojedincima na području Gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava u Zagrebu.
Navedeni Protokol je temelj za daljnji razvoj i rad na lokalnom socijalnom planiranju i integriranom pristupu u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
Nadalje, u uspostaljenom partnerstvu sa Ambidekster klubom (njihov link), provode se individualni i grupni socijalnopedagoški tretmani za djecu i mlade, obiteljsko savjetovanje, pomoć u učenju za osnovnoškolce i srednjoškolce, edukacija roditelja, socijalno osnaživanje i integracija djece i mladih s posebnim potrebama.
Također, surađujemo sa Klubovima liječenih alkoholičara.

 

I NA KRAJU…

Vi možete i trebate očekivati i dobiti od naših djelatnika pružanje najkvalitetnijih usluga svima koji trebaju našu stručnu pomoć.
Obratite nam se s povjerenjem, jer:

 • mi znamo kako i možemo Vam pomoći;
 • mi ćemo Vas razumjeti kad Vam je teško;
 • mi ćemo Vam bez predrasuda pružiti savjet;
 • mi ćemo Vam dati potrebne informacije, brzo i jednostavno;
 • mi ćemo se ophoditi prema Vama s poštovanjem, pristojno i uljudno;
 • mi ćemo biti nepristrani i nećemo Vas osuđivati;
 • mi ćemo se profesionalno i odgovorno ponašati;
 • mi ćemo uvažavati posebnosti Vaših potreba;
 • mi ćemo Vas uključivati u donošenje odluka koje se na Vas odnose;
 • mi ćemo poštivati i štititi Vaše pravo na privatnost.

Samo zajedničkom suradnjom možemo rješavati Vaše probleme u svima ugodnom okruženju, stoga Vas molimo i od Vas očekujemo(a važno je za kvalitetnu suradnju):

 • razumijevanje, poštovanje, toleranciju i pristojnost prema nama i prema drugim korisnicima;
 • davanje istinitih i potpunih informacija, kako bismo Vam što učinkovitije mogli pomoći;
 • dolazak na vrijeme na dogovorene sastanke;
 • pravovremeno obavještavanje o promjenama i okolnostima koje se tiču Vas ili drugih za koje ste podnijeli zahtjev;
 • dobru volju i strpljenje u rješavanju Vaših problema.

 

Uvijek nam se možete obratiti, osobno ili telefonskim putem, s mišljenjem ili prijedlozima o poboljšanju kvalitete našeg rada, jer

mi smo ovdje radi Vas.
Dobrodošli!

 

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

 

 

Zagreb

ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA

KUNOVEČKA

PREVENDE

ALEJA HRVATSKE MLADEŽI

KUNTIĆEV ODVOJAK

PRIČEVLJE

ALEJA TIŠINE

KUNTIĆEVE STUBE

PRIGORSKA

ALEJA TIŠINE

KUNTIĆI

PRIJEDORSKA

ANDRIJAŠEVIĆA DOMINIKA

KUPNEŠČICA

PRIJEPOLJSKA

ANTOLIĆA FILIPA

KUPREŠKA

PRILAZ RUŠČENICI

ANTOLOVEČKI PUT

KUREKOV BREG

PRILAZ TOMISLAVA ŠPOLJARA

AVENIJA G. ŠUŠKA
(kbr.2-6)

KUREKOV BREG ODVOJAK 2

PRILAZ VRTIĆU

BABINEČKA

KUREKOV BREG ODVOJAK 3

PRIŠTINSKA

BABOŠČICA

KUZMANIĆA ANTUNA

PROMINSKA
(1; 40 - 72)

BAKULE PETRA

LAŠKA

PRŠAKI

BANOVIČKA

LAŠVANSKA

PUKLAVČEVA

BARIŠIĆA RAFA

LAZ 1

PUKLEKI

BARŠIĆI

LAZ 2

RADENSKA

BEĐIĆEV ODVOJAK

LAZ 3

RADEŠIĆKA

BEĐIĆI

LAZINA

RAKEKI

BELOSLAVEČKA

LEKTRŠČICA

RASTOVAČKA

BELJAČKA

LEKTRŠČICA-ODVOJAK

RAVENEC

BENČAKOV DOL

LELIJSKA

RAVENEČKI GAJ

BJELAŠNIČKA

LELIJSKI ODVOJAK

RAVENEČKI VINOGRADI

BLAŽEVDOLSKA

LEMEŠKI PUT

RAVNJANSKA

BLAŽUNI

LEPUŠIĆI

REBIĆEV BRIJEG

BLIZNO

LEŠČE

REDOVKA

BOKANJŠČICA

LEŠKOVIĆI

REPAŠKI PUT

BORKOVEČKA

LIŠĆE

RETKOŠICA

BOŽJAKOVINSKA

LITIJSKA

RETKOVEC 6

BRANOVEČINA

LITIJSKI ODVOJAK

RISNJAČKA

BRANOVEČKA CESTA

LITIJSKI ODVOJAK 2

RISNJAČKI ODVOJAK

BREGOVITA

LOBORI

RUŠČENICA

BRESTIK

LOBORINCI

SENŠČAK

BUDINŠČINSKA

LOČILNIČKA

SENŠČAK ODVOJAK 1

BUDROVEČKI PUT

LONJSKA

SENŠČAK ODVOJAK 2

BUHINI

LOVRAKOVA

SEVERI

BUKOVJE

LOZICA

SEVEROVAČKA

BULINAČKA

LOZOVAČKA

SJENIČARSKA

CEKOVIĆI

LUČICA

SJEVERNA

CELOVEČKA

LJEVAKOVIĆA ZVONIMIRA

SJEVERNA LOZICA

CELOVEČKI ODVOJAK 1

LJUBIJSKA

SKADARSKA

CELOVEČKI ODVOJAK 2

LJUBIJSKA

SLANOVEČKA CESTA

CELOVEČKI ODVOJAK 3

LJUBUŠKA

SLOGE

CELOVEČKI ODVOJAK 4

LJUTOMERSKA

SRIJEMSKA

CELOVEČKI ODVOJAK 5

LJUTOMERSKI ODVOJAK 1

SRUKI

CESARI

LJUTOMERSKI ODVOJAK 2

STADLERA JOSIPA

CETINOVAČKA

LJUTOMERSKI ODVOJAK 3

STARA LOZICA

CIGLENEČKA

MAGDIČINOV BRIJEG

STIPERNIČKA

CINDEKI

MAGLIĆI

STRANCARIĆI

CUGLINI

MAJPRUZI

STRAŽNJIČKI PUT

ČAĐAVIČKI PUT

MAKARSKA

STRAŽNJIČKI PUT ODV. 1

ČAKANOVEC

MALA LOZICA

STRAŽNJIČKI PUT ODV. 2

ČALEKI

MALČIĆI

STRAŽNJIČKI PUT ODV. 3

ČEPINI

MALEKOVA

STRAŽNJIČKI PUT ODV. 4

ČOPCI

MALI SRUKI

STRAŽNJIČKI PUT ODV. 5

ČRBEKI

MALOSTONSKA

SUNČANA

ČUČERSKA CESTA

MALŠEVEČKA

SUNEKOV ODVOJAK

ČUČERSKA C. OGRANAK

MARINOVEČKA

SUNEKOV ODVOJAK 1

ČUGOVEČKI PUT

MARKOVIĆEV BRIJEG

SUNEKOVA

ČVRSNIČKA

MARTINKOVEČKA

SUREPCI 1

ĆUKI

MATIĆA TOME

SUREPCI 2

DANKOVEČKA

MAUNSKA

SV. LEOPOLDA MANDIĆA

DEANOVEČKA

MAUNSKI ODVOJAK

SVETE BARBARE

DEANOVIĆA MIRKA

MEDVEDSKI BREG

SVETOBARBARSKI ODVOJAK

DEGIDOVEČKA

MEĐAŠNA

SVETOJAKOBSKA

DERVENTSKA

MEĐUGORSKA

SVIBOVEČKI PUT

DINJEVAČKI PUT

MELINŠČINA

ŠAFRANI

DONJI KRAJ

MICUDAJI

ŠALOVEČKA

DOTORŠĆINSKA

MIHOVCI

ŠAŠINOVEČKA

DRAGIŠIĆA JURJA

MIHOVCI ODVOJAK

ŠEMNIČKA

DRAVSKA

MILIĆEVIĆA FRANJE

ŠEMOVEČKA

DRAVSKI ZAVOJ

MIRNA

ŠIMUNČEVEČKA CESTA

DRENJE

MIROŠEVEČINA

ŠIPRUNEC

DRENJSKA

MIROŠEVEČKA CESTA

ŠIRINEČKA

DRUŽILOVEČKA

MIROŠEVEČKI BRIJEG

ŠKABRNJSKA

DUBEČKA
(kbr. 5, 97-99 i 6, 8, 94)

MIROŠEVEČKI GAJ

ŠKABRNJSKI ODVOJAK

DUBLJEVIČKA

MIŠULINOVAČKA

ŠKREBA ZDENKA

DUBRAVA
(kbr. 1-319)

MITNIČKA

ŠORMANI

DUDAKI

MLINSKI PROLAZ

ŠTEFANOVEC
(kbr.10-24A)

DUNAVSKA
(kbr.37 do kraja i kbr.
36 do kraja)

MLJEKARSKA

ŠTUGLENICA

DUŠČAK

MOLVANSKA

ŠUŠKOVIĆEV ODVOJAK

ĐELEKOVEČKA

MRAMORNI PRILAZ

ŠUŠKOVIĆI

ĐURINI

MRNJAKI

TALANI ČUČERSKI

ERVENIČKA

MRNJAKI 1

TEMOVEČKA

ERVENIČKI ODVOJAK

MRNJAKI 2

TESLIĆKA

FABIJANIĆEVA

MUDIFAJI

TKALČEVIĆA VEBERA

FILIPCI

MUSIĆA AUGUSTA

TOLMINSKA

FLORIĆEVA

NAGLIĆI

TOMAŠEVA

FURDINI

NOVA LOZICA

TOPOLOVEČKA

GAREŠNIČKA

NOVAČKA

TOPOLOVEČKI PRIKLJUČAK

GAVAZZIJA MILOVANA

NOVAČKI VIDIKOVAC

TORBARINE JOSIPA

GOJLANSKA

NOVAČKI ZAVOJ

TRBOVLJANSKA

GOLDONIJA RAULA

NOVOBILSKI ZAVOJ

TREPČANSKA

GOLIŠ

NOVOSELEČKI GAJ

TRG SV. MARIJE ČUČERSKE

GOLSKA

NOVOSELEČKI ODVOJAK

TRNOVČICA

GORIČANCI

NOVOSELEČKI PREČAC

TRSLIĆI

GORIČICA

NOVOSELEČKI PUT

TRSTENIK

GORNJA

NOVOSELEČKI TRG

TRUTINA

GRADINA

NOVOSELSKA

TRŽNA

GRADUŠI

NOVOSELSKI ODVOJAK 1

TURČIĆEVA

GRADUŠI - ODVOJAK

NOVOSELSKI ODVOJAK 10

TUZLANSKA

GRANEŠINA

NOVOSELSKI ODVOJAK 11

ULICA MARIJE SNIJEŽNE

GRĐEVAČKA

NOVOSELSKI ODVOJAK 12

ULICA VILE VELEBITA

GRIŽANSKA

NOVOSELSKI ODVOJAK 13

VALTURSKA

GUMEREC

NOVOSELSKI ODVOJAK 2

VAREŠKA

HAĐURI

NOVOSELSKI ODVOJAK 3

VAROŠKA

HAMMA JOSIPA

NOVOSELSKI ODVOJAK 4

VELENJSKA

HRVATSKOG PROLJEĆA

NOVOSELSKI ODVOJAK 5

VELIKI VRH
(kbr.1-217 i 10-462)

HUKMANI

NOVOSELSKI ODVOJAK 6

VELIKOVRŠKI ODVOJAK

HUSINEČKA

NOVOSELSKI ODVOJAK 7

VINIŠČE

HUZEKI

NOVOSELSKI ODVOJAK 9

VINKURANSKA

IDRIJSKA

NUIĆA ANĐELA

VIROVSKA

ILIĆI

OPOROVEČKA

VISOČIČKA
(39-57; 38-70)

IVANOVIĆEV ODVOJAK

OPOROVEČKI DOL

VIŽOVLJANSKA

IVANOVIĆEVA

OPOROVEČKI MAJDAKI

VODIČKA

JAKOPOVIĆI

OPOROVEČKI ODVOJAK

VRANKOVEČKA

JALŠEVEČKA CESTA

OPOROVEČKI OMAJEK

VRANPLANINSKA

JALŠEVEČKA CESTA

OPOROVEČKI VINOGRADI

VRBANIĆI

JAMNIČKA

OREHOVEČKI BRIJEG

VRBANIĆI ODVOJAK 1

JAREBIČKA

OREHOVEČKI OGRANAK

VRBANIĆI ODVOJAK 2

JASENOVAČKA

OREŠIĆI

VRBANIĆI ODVOJAK 3

JELENIĆA JULIJANA

ORLEČKA

VRBINA

JURČIĆA VLADIMIRA

PAKLENIČKA

VRTNJAKOVEČKA

KAKANJSKA

PAPIĆA PAVLA

VUGRINKA

KAMENSKA

PAPUČKA

VUKOVINSKA

KAMEŠČICA

PARK PROSINAČKIH ŽRT.

ZABUNOVEC

KELČECI

PATAČIĆI

ZABUNOVEC 1

KELEMINCI

PAVLINŠČAK

ZABUNOVEC 2

KELEMINKA

PENIĆA DUJMA

ZAČRETSKA

KITANI

PERECOVA

ZADRAVEČKA

KLEKOVAČKA

PERNATSKA

ZAKIŠČAK

KLIN

PERŠUNI

ZAPADNA LOZICA

KLINČASELSKA

PESTERI

ZAVALIĆI

KLJUČARIČEK

PIRINOVA

ZAVIDOVIĆKA

KLJUČARIĆI

PIROVAČKA

ZAVRELIĆI

KNEZOVEČKI PUT

PLAŠKA

ZDENAČKA

KOBARIDSKA

PLAVNIČKA

ZDENAČKI ODVOJAK 2

KOBILIČKA

PLAVŠINAČKI PUT

ZDENAČKI PRILAZ

KOLARINŠČAK

PLJEŠIVIČKA

ZDENAČKI ZAVOJ

KOLEDINEČKA

POLJAKA IZIDORA

ZELENČICA

KONJŠČINSKA

POLJANICE 1

ZEMUNSKA
(kbr. 33 do kraja i kbr.
32 do kraja)

KONJŠĆINSKI ZAVOJ

POLJANICE 2

ZOVKA IVANA

KOPANIČKA

POLJANICE 3

ZVJEZDANA ULICA

KORENOVA

POLJANICE 4

ŽGANECA VINKA

KORITAČA

POLJANICE 5

ŽIGULIĆI

KORITNIČKA

POLJANIČKI PRILAZ

ŽITNA

KOSAINŠČAK

POTEŠNICA

ŽITOMIRSKA

KRANJČECOV BREG

POTOČKA

ŽUGCI

KRAVARSKA

POŽARKOVEČKA

ŽUGČIĆEVA

KRČA

POŽARKOVEČKI PRILAZ

ŽUGLIĆI

KRIŽNOG PUTA

PRAŠNICA

ŽUTI BREG

KRIŽNOG PUTA

PRAŠNICA DONJA

ŽUTI DOL

KRNDIJSKA (kbr. 35 do kraja i kbr. 34 do kraja)

PRAŠNICA GORNJA

ŽUTI JARAK

KROTOVICA

PREJCA GJURE

ŽUTI PUT

 

PRESEČKA

 

 

PREŠCI

 

 

DONJA DUBRAVA 

ALEJA DUDOVA

JASMINA

PODOMARSKA

ALEJA GRABOVA

JAVORINSKA

PODRVANJSKI PUT

ALEJA JAVORA

JELA

PODVEŽIČKA

ALEJA LIPA

JELENJSKI PUT

POLJANE

ALEJA RUŽA

JOHA

POLJANSKI ODV.

ALEJA VIŠANJA

JORGOVANSKA

POROZINSKA

ALJMAŠKA

JOSIPOVAČKA

POVLJANSKA

ANTOVALJSKA

JURANDVORSKA

PRNJAVORSKA

APATINSKA

JURDANSKA

PRUGOVEČKA

APATINSKI ODV. 1

JUŽNA

PUNATSKA

APATINSKI ODV. 2

JUŽNA ODV. 1

RAJIĆKA

APATINSKI ODV. 3

JUŽNA ODV. 3

RAKITNICA

ARIŠA

JUŽNA ODV. 4

RESNIČKI GAJ 1

BAČKA

JUŽNA ODV. 5

RESNIČKI GAJ 2

BAČKI ODV.

JUŽNA ODV. 6

RESNIČKI PUT

BADEMA

JUŽNA ODV. 7

RESNIK 1
(kbr. 1-23 i 2-14)

BAGREMA

JUŽNA ODV. 8

RETKOVEC 1

BAKARAČKA

KAJKAVSKA

RETKOVEC 2

BANATSKA

KALENIČKI PUT

RETKOVEC 3

BANATSKI ODV.

KAMPORSKA

RETKOVEC 4

BANJOLSKA

KANARINSKA

RETKOVEC 5

BANJOLSKI ODV. 1

KAPELSKA

RETKOVEC 7

BANJOLSKI ODV. 2

KAPUCINSKA

RETKOVEC 7 ODV. 1

BAOŠIČKI ODV. 1

KIJEVSKA

RETKOVEC 7 ODV. 2

BAOŠIĆKI ODV. 2

KLADUŠKA

ROŽATSKA

BAOŠIĆKI PUT

KLANSKI PUT

RUDOPOLJSKA

BARBATSKA

KLENOVA

SABORSKA

BEDENIČKI PUT

KLOŠTARSKA

SARVAŠKA

BEKETINAČKA

KNEZA BRANIMIRA (47 – 67)

SEMELJAČKA

BELEJSKA

KOBAŠKA

SENJSKA

BELIŠĆANSKA

KOMOLAČKA

SENJSKI ODVOJAK 1

BELIŠĆANSKI ODV. 1

KORNIĆKA

SENJSKI ODVOJAK 2

BELIŠĆANSKI ODV. 2

KOŠLJUNSKA

SENJSKI ODVOJAK 3

BELOMANASTIRSKA

KOTORSKA

SEVNIČKA

BELJSKA

KRALJEVČANSKA

SIBINJSKA

BEREČKA

KRIVELJSKI PUT

SITNICE

BILJEVINSKA

KRMPOTSKA

SITNIČKA

BIZOVAČKA

KRUPSKI PUT

SLAVONSKA

BOGDANOVAČKA

KRUŠAKA

SLAVONSKA AV
(kbr.11C, 13-53)

BOROVA

KUMBORSKI PUT

SLAVONSKA ODV.

BOŽURA

KUMBORSKI PUT ODV. 1

SLJEZOVA

BRATOVŠTINA

KURILOVEČKA

SOBOLSKI PUT

BRČKA

KUTJEVAČKA

SOKOLOVEČKA

BREGALNIČKA

LACKA, STJEPANA

SOPNICA

BREZA

LASLOVAČKA

SOPNIČKA

BRGADSKA

LASLOVSKI PUT

SOPNIČKA ODV. 2

BRIJESTOVA

LEDENIČKA

SOTINSKA

BRŠLJANA

LEDENIČKI ODV. 1

SREDNJOPOLJSKI PUT

CAREVDARSKA

LEDENIČKI ODV. 2

STARIGRADSKA

CAZINSKA

LEGRADSKA

STRUMIČKA

CAZINSKI ODV.

LEVANJSKA

SUHAJSKA

CERIĆKA

LIGANJSKA

SUŠAČKA

CERSKA

LIMSKA

ŠATORSKA

CVJEĆARSKA

LIPOVLJANSKA

ŠEPURINSKA

ČAGLJINSKA

LOVINAČKA

ŠKRLJEVSKI PUT

ČATEŠKA

LUBENIČKA

ŠKURINJSKI PUT

ČAVALSKI PUT

LUKA 1

ŠLJIVOŠEVAČKA

ČEMINAČKA

LUKA 2

ŠTEFANOVEČKA C.

ČEMPRESA

LUKA 3

ŠTEFANOVEČKI ZAV. 1

ČESMINA

LUKA 4

ŠTITARSKA

ČIKATSKA

LUKA ODV. 1

ŠTIVANSKA

ČULINEC 1

LUKA ODV. 2

TARSKA

ČULINEC 2

LUKA ODV. 3

TOPOLA

ČULINEČKA C.

LJUTIĆKA

TOVARNIČKA

ČULINEČKI ZAVOJ

MAGLIČKA

TRESKAVIČKA

ĆELIJSKA

MAKSIMIRSKA (kbr.280-286)

TREŠANJA

DABARSKA ULICA

MALINSKA

TRIBOTINJSKA

DALJSKA

MANDLOVA
(neparni kbr.)

TRNAVA 1

DARDSKA

MARTINOVSKI PUT

TRNAVA 2

DELENŠICE

MASLINSKA

TRNAVA 3

DILJSKA

MATULJSKI PUT

TRNAVA 4

DOBROPOLJSKA

MEDVEJSKA

TRNAVA 5

DRAGOZETIĆKA

MEJSKA

TRNAVA 6

DRAMALJSKA

MERAŠKA

TRNAVA 7

DUBRAVA (parni kbr.)

MIKANOVAČKA

TRNAVA 8

DUGOREŠKA

MOČILJANINA, R.

TRNAVSKA

DUNJA

MOKOŠIĆKA

TRNOVIČKI PUT

ĐURĐEVAČKA

MOLATSKA

TRNOVITIČKA

ĐURMANEČKI PUT

MOTAJIČKA

TUŠNIČKA

ERNESTINOVAČKA

MRZLOPOLJSKA

UNIJSKA

FERIČANAČKA

NEMETINSKA

USTRINSKA

FOČANSKA

NEREZINSKA

VALPOVAČKA

GARČINSKA

NOVOGRADIŠKA

VALUNSKE PLOČE

GLAVOTOČKA

NUŠTARSKA

VARDARSKA

GOLINAČKA UL.

OGRADE

VIGANJSKA

GORIČANSKA

OKUČANSKA

VINODOLSKA

GORIČANSKI ODV.

OLOVSKA

VIROVITIČKA

GRAČAČKA

OMORIKA

VIŠNJEVAČKA

GRAČAČKI ODV.

OPATOVAČKA

VOĆINSKA

GRAČAČKI ZAVOJ

OPUZENSKA

VRANIČKA

GRADINSKA

OSJEČKA

VRANSKA

GRADIŠKA

OSJEČKI ZAVOJ 1

VRANJICE

HERCEGNOVSKI PUT

OSORSKA

VRATNIČKA

HLEBINSKA

OTOČAČKA

VRBA

HLEBINSKI ODV.

PALMA

VRHNIČKA

HRASTOVA

PEHLJINSKA

VRHOVINSKA

ILOVIČKA

PEPELNJAKOVA

VRINICE

IVANKOVAČKA

PERAŠĆANSKI PUT

VRPOLJSKA

IVANJSKA

PERUNIKA

VUKOMEREČKA C.

JABLANA

PETRIJANEČKA

VUKOVARSKA

JABLANIČKA

PETRIJANEČKI ODV.

ZAMETSKA

JABLANIČKA ODV. 1

PITOMAČKA

ZELENIČKI PUT

JADARSKA

PIVNIČKA

ZLOBINSKA

JAGLACA

PIVSKA

ZLOBINSKI ODV.

JANJEVCI

PLATANA

ŽABANJSKA

JARMINSKA

PLETERNIČKA

ŽAROVNIČKA

JASENA

PODGORAČKA

ŽELJEZNIČKA