Donji Grad

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
Jasna Jurčević, dipl. soc. radnica

 

ULICE I TRGOVI   

DONJI GRAD - ULICE I TRGOVI

Prostor Podružnice Donji Grad nalazi se na lokaciji koja ima dobru dostupnost javnim prijevozom. Prostor se nalazi na drugom katu stambene zgrade bez dizala što otežava dolazak teže pokretnim korisnicima. Stoga je korisnicima omogućeno da, u prizemlju zgrade, uspostave komunikaciju s osobom na centrali, nakon čega će se organizirati njihov prijem od strane nadležnog stručnog radnika. 

Gradska četvrt Donji grad, koja je u nadležnosti Podružnice, obuhvaća  gradsko središte koje se proteže se od Kvaternikova trga i Heinzelove ulice na istoku do Ulice Republike Austrije na zapadu, odnosno od Ilice, Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićeve i Vlaške ulice na sjeveru do željezničke pruge na jugu. Na sjeveru graniči s Gradskom četvrti Gornji grad – Medveščak, na istoku s Maksimirom i Peščenicom - Žitnjakom, na jugu s Trnjem, a na zapadu s Trešnjevkom - sjever i Črnomercem.

Prema popisu stanovništva iz 2011.godine na području ove gradske četvrti živi ukupno 37.024 stanovnika.

 

ORGANIZACIJA PO ODJELIMA

PREDNJI URED:

Prijemni odjel:     1 socijalni radnik

Pisarnica:              2 administratora

STRAŽNJI URED:

Odjel za novčana davanja:  3 socijalna radnika

Odjel za odrasle osobe:       3 socijalna radnika, 1 pravnik

Odjel za djecu, mladež i obitelj:  3 socijalna radnika, 1 psiholog, 1 defektolog, 1 pravnik

 

SURADNJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI:

Podružnica Donji Grad  ostvaruje dugogodišnju suradnju sa školama, domovima zdravlja, ustanovama socijalne skrbi, udrugama, policijom, i drugim institucijama koje imaju sjedište na području Gradske četvrti Donji Grad. Zajedničkom suradnjom i nadopunjavanjem na najbolji način pružaju potrebne usluge. 

Podružnica Donji Grad godinama provodi preventivne programe s djecom u svrhu prevencije i sanacije određenih poremećaja u ponašanju, razvojnih poteškoća, rizične sredine i svega ostalog što uzrokuje probleme u odrastanju.

Od 1995. godine provodi se preventivni program u OŠ „Ivana Gundulića“, a od 2010. godine i u OŠ „ Izidora Kršnjavog“. Obzirom da su i druge škole pokazale interes za uvođenjem takvog preventivnog programa, namjera je povećati broj grupa i ponuditi neke nove oblike programa.

Problematika kojom se bave stručni djelatnici Podružnice Donji Grad, vrlo je složena i raznovrsna te  iziskuje multidisciplinarni timski pristup.  Suradnja korisnika i stručnih radnika Podružnice, kao pružatelja usluga, od velike je važnosti te predstavlja jedan od značajnijih preduvjeta za uspješno i učinkovito rješavanje životnih poteškoća korisnika.    

NOVI PROJEKTI 

AKTIVNOSTI  U 2016. GODINI

''Aktualna suradnja obiteljskih liječnika i socijalnih radnika“

Na 7. Kongresu koordinacije hrvatske obiteljske medicine u Šibeniku,  dana 21. svibnja 2016. godine, održana je radionica  na temu ''Aktualna suradnja obiteljskih liječnika i socijalnih radnika'' kojeg  su zajednički pripremile dr. Nataša Ban Toskić, doktor obiteljske medicine i  Ivana Crnjac, dipl. socijalna radnica Iz Odjela za odrasle osobe Podružnice Donji Grad. Tom su prigodom prezentirani rezultati on-line ankete u kojoj je sudjelovalo 219 stručnih radnika centara za socijalnu skrb sa ciljem istraživanja doživljaja suradnje socijalnih radnika i obiteljskih liječnika, educiranosti o aspektima suradnje, potrebi i želji za suradnjom, te potrebnim edukacijama na području zajedničkog rada. Ista anketa je, uz određene različitosti u postavljenim pitanjima, provedena  među obiteljskim liječnicima. Aktualna suradnja između obiteljskih liječnika i socijalnih radnika ocjenjena je obostrano - osrednjom. S tim u vezi,  ispitanici su,  najvećim dijelom,  iskazali veliku potrebu i želju za razvojem suradnje kao i potrebu za daljnjim edukacijama na zajedničkim  područjima   rada. Stručna radnica Ivana Crnjac,  upoznala je polaznike radionice s važnijim dijelovima zakonske regulative kojom je određena nadležnost i djelokrug rada centra za socijalnu skrb, te o korištenju prava i usluga iz sustava socijalne skrbi  vezanih  uz zdravstveno stanje korisnika.

Zajednička priprema i izlaganje ove teme predstavljaju  hvale vrijednu aktivnost koja je omogućila da se na skupu obiteljskih liječnika, makar  i na kraći, sažeti način,  predstavi  djelokrug rada socijalnog radnika iz  centra za socijalu skrb te otvori prostor za uspostavljanja aktivnije suradnje navedenih  stručnjaka  s ciljem pružanja što kvalitetnije zaštite i usluga  našim korisnicima.

Projekt informiranja osoba starije životne dobi 

 

 

Podružnica Donji Grad,  u suradnji s Udrugom Promeza,  sudjeluje u provođenju Projekta informiranja osoba starije životne dobi s područja Gradske četvrti  Donji grad o pravima iz sustava socijalne skrbi.

Dana 04.02.2016. godine,  u sklopu projekta, održana je,  u sjedištu Sindikata umirovljenika,  tribina na temu „Znate li svoja prava?“

Na tribini je sudjelovala stručna radnica Podružnice Donji Grad, Odjela za starije osobe, Ivana Crnjac, dipl. socijalna radnica,  koja je prisutne građane upoznala s pravima iz sustava socijalne skrbi  u nadležnosti centra  za socijalnu skrb, te je odgovarala na konkretna  pitanja građana.  

Predstavnik Sindikata umirovljenika prisutne je upoznao  s pravnim  aspektima  Ugovora o doživotnom i Ugovora o dosmrtnom  uzdržavanju.

Sljedeća  tribina, s istom temom, održat će se u  Mjesnom odboru Petar Zrinski, Primorska 32, dana 11. veljače 2016. s početkom u 10,30 sati.  

 

 

Psihološki centar TESA www.tesa.hr  u suradnji sa CZSS Zagreb, Podružnica Donji Grad organizira ciklus psihopedagoških radionica za nenasilje u obitelji.

Ciljevi projekta su porast roditeljske kompetencije i unaprjeđenje kvalitete odnosa između roditelja i djece, dobiti pomoć u razumijevanju razvoja djeteta i upoznati promjene u djetetovom doživljaju sigurnosti zbog različitih obiteljskih situacija ( rastava, nezaposlenost, nasilje, i dr.).

Radionice su namijenjene roditeljima koji su u tretmanu CZSS Zagreb, Podružnica Donji Grad (cca 16 korisnika). Grupni rad u radionicama vode dva voditelja – psiholozi.

Prvi ciklus radionica započinje 14.10.2014.god. 

 

POHVALE

HRVATSKA VELIKA NAGRADA SIGURNOSTI 2014.

 

 Za najbolji projekt NVO za sigurnost zajednice

STOP program – Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade početkom 2014.godine provela je jedinstveni odgojni program namijenjen maloljetnim počiniteljima lakših prekršaja na području gradskih četvrti Donji Grad i Gornji grad Medveščak – Zagreb. U program je aktivno bila uključena Podružnica Donji Grad.

Zahvaljujemo svim sudionicima!